Du er en del av Norges beredskap

Har du alt du trenger for å klare deg selv i minst tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? Denne uken pågår en landsdekkende kampanjeuke om egenberedskap.

Målet med Egenberedskapsuka 2021, som varer fra 1. til 7. november, er å øke folks kunnskap om egenberedskap, slik at flere gjør fornuftige forberedelser. Ofte er det ikke så mye som skal til for at du, og dine nærmeste, blir litt bedre forberedt.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) anbefaler at alle husstander i Norge tar noen enkle grep for å bedre sin egenberedskap. De har utarbeidet konkrete råd for alle innbyggere som du kan lese på sikkehverdag.no. Her finner du blant annet eksempel på et beredskapslager for å klare seg hjemme i minst tre døgn.

Bilde av vann, medisiner, nøtter, ved, boksemat og annet som det er nyttig å ha lagret hjemme BILDE: Dette er et eksempel på varer det kan være lurt å ha lagret hjemme slik at du kan dekke grunnleggende behov i tre døgn.

Hvorfor egenberedskapsråd nå?

Det er flere forhold som gjør at det kommer egenberedskapsråd til befolkningen nå. Mer ekstremvær er blant de viktigste årsakene. Ekstremvær kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.

I tillegg er vi som bor i Norge – som er blant verdens tryggeste og mest stabile land – vant til at det meste stort sett fungerer som det skal. Det er veldig mange tjenester og funksjoner vi er avhengig av for at vårt daglige liv skal gå rundt uten store problemer. Det er faktisk en sårbarhet.

Ditt bidrag teller

Selv om vi lever i et trygt land, kan uønskede hendelser oppstå også hos oss. Og hvis vi rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp.

Ved å være forberedt bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er du en del av Norges beredskap.

Mann som fyller vann på plastdunker BILDE: Du bør ha et lager med 9 liter vann per person hjemme. Dette vil være nyttig også hvis vannet må stenges i området du bor i på grunn av brudd på vannledningen.