Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst.

– Det blir ingen eksamen for 10. trinn, hverken muntlig eller skriftlig, sier Thomas Larsen Sola, kommunalsjef skole.

Thomas Larsen Sola
BILDE: Kommunalsjef skole, Thomas Larsen Sola.

På Drammen kommunes pressekonferanse i går var Thomas Larsen Sola tilstede og snakket om situasjonen, og om regjeringens bestemmelse om at alle eksamener er avlyst.

– Vi har forberedt oss på at eksamener kan bli avlyst, fortsetter kommunalsjefen.

Alle på 10. trinn får et fullverdig vitnemål selv om det ikke avholdes skriftlige eksamener. Det vil stå på vitnemålet at eksamen har vært avlyst.  Denne avgjørelsen vil ikke få noen konsekvenser for inntaket til videregående opplæring.

Se hva regjeringen.no skriver om saken

Nå får lærerne bedre tid til å sette standpunktkarakter. Regjeringen har bestemt at skolene skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakterer. Drammen kommune har allerede laget retningslinjer for hvordan dette skal gjøres.

Det har vært en stor omveltning innenfor skole. Med hvordan de ansatte i skoleverket driver hjemmeundervisning, og hvordan lærerne kommuniserer med elevene sine. Kommunalsjef Sola melder om utrolig god innsats, driv og motivasjon i skoleverket for å få dette til.  

– Vi er stolte av dem, avslutter Sola.