Sørg for å sikre verdisaker og løse gjenstander

Når vannstanden i Drammenselven stiger , bør du som bor i utsatte områder følge rådene i denne saken.

Sist endret:

Hold deg oppdatert om utviklingen og følge med på værradaren og gjør nødvendige tiltak.

Ansvar for egen beredskap

Alle har ansvar for sin egen beredskap, og det er mye du kan gjøre av forberedelser for å forebygge skader.

Her er rådene for å begrense og forebygge skader hjemme:

  • Rydd hagen: Flytt verdisaker som møbler, grill og løse gjenstander/materialer. Disse kan bli tatt av flomvannet og utgjøre en fare for andre.
  • Flytt verdigjenstander: Båt, bil, campingvogn eller verdisaker som står i nærheten av en elv, innsjø eller bekk, bør flyttes til et mindre utsatt område.
  • Sjekk nærområdet: Sørg for at nærliggende bekker, veigrøfter, kulverter og rister er åpne. Dette vil bidra til å redusere skade på din og naboens eiendom.
  • Rydd kjeller, garasje og første etasje: Flytt gjenstander opp fra gulv, dersom det er en risiko for at vann kan komme inn. Lukk dører og vinduer.
  • Tett lister og vinduer: Dekk til med sandsekker om nødvendig. Sekkene skal være trekvart fulle. Skaff deg eventuelt en pumpe.
  • Nøytraliser elektriske apparater: Dra ut stikkontakter og trekk ut sikringer av elektriske apparater.
  • Har du landbrukseiendom i nærheten av Drammenselva, Drammensfjorden eller en sidebekk, må du sørge for at høyballer og lignende ikke kan bli tatt av vannmasser

Alle rådene finner du på varsom.no.

Les også:

Kommunens rolle

Drammen kommunes beredskapsstab følger nøye med på flomprognosene fra NVE og holder kontakten med blant annet beredskapsstaben hos Statsforvalteren i Oslo og Viken og dem som regulerer vassdragene.

Kommunen har fokus på å hindre og begrense skade. Mange virksomheter har iverksatt beredskapsplaner. Særlig gjennomføres tilsyn med pumpestasjoner, bekkeinntak, sluk og sandfang, samt kjente kritiske punkt.

- Kommunen har økt beredskapen ved å sette inn ekstra vaktlag, og planer og utstyr er funnet frem og gjennomgått, sier Live Johannssen som er virksomhetsleder for vann og avløp i Drammen kommune.

Hun forklarer at brannvesenet og kommunen kan bistå både med å hindre og begrense skade, men det er liv og helse, samt kritisk infrastruktur som prioriteres.

- Kommunens eget utstyr og mannskap vil først prioriteres til å sikre liv og helse og kritisk infrastruktur, forteller Johannessen.

Hold deg oppdatert

Det er viktig at du holder deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen og følger med på værradaren på 
NVE sin nettside.

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.