Stor takk til alle som bidro til at «Eldre ut på middag» ble en suksess!

Tilbudet om gratis middag til innbyggere over 65 år ble tatt godt i mot. Til tross for kort påmeldingsfrist ble rett i underkant av 2000 måltider servert på de 22 spisestedene som deltok.

“Eldre ut på middag” er et prosjekt finansiert av Helsedirektoratet. Målet er å få innbyggere over 65 år ut av huset igjen etter en lang og trist periode med mye isolasjon, ved å tilby et gratis måltid på et av spisestedene i kommunen. Kommunen fikk tildelt midler til å tilby 2000 måltider. Prosjektmidlene skulle også dekke transport til og fra spisestedene og ledsager for de som hadde behov for dette.

For å nå de som har vært hardest rammet i målgruppen, gikk tilbudet først ut til brukere av hjemmetjenesten. Flere i denne gruppen har behov for ledsager og trengte litt ekstra tid til å områ seg.

Forebyggende tjenester i kommunen hjalp også til med å motivere eldre til å benytte tilbudet. Det resulterte blant annet i at en gruppe med damer over 90 år booket seg bord. Denne gruppen møttes jevnlig før pandemien og de satte stor pris på endelig å møtes igjen!

– Prosjektet skulle også gi noe tilbake til restaurant- og drosjenæringen da de også har hatt en tøff økonomisk periode, noe som vi har fått meget positive tilbakemeldinger på, forteller prosjektleder Trine Aas.

Imponert over spisestedene

Hun er imponert over spisestedene i kommunen. Til tross for svært korte tidsfrister, takket hele 22 spisesteder ja til å være med. 

– Fra første kontakt har vi blitt møtt med positivitet, engasjement og vilje. Spisestedene har kastet seg rundt og tryllet frem måltider fra mange verdenshjørner. Vi gjorde også avtaler med de to største drosjeselskapene. De har gjort alt de kunne for å tilby tilpasset transport for de som trengte det, fortsetter Aas.

eldre-ut-pa-middag-wilberg.jpg BILDE: Rett i underkant av 2000 måltider ble servert i løpet av de fire dagene prosjektet varte. To av de som var ute og spiste var leder av Eldrerådet Arild Wilberg og hans kone Turid.

Prosjektlederen synes også det er gledelig å registrere at spisestedene i både Drammen sentrum, Mjøndalen og Svelvik var godt besøkt.

– Det har vært viktig å vise frem mangfoldet i kommunen og samtidig få med spisesteder som ligger utenfor Drammen sentrum, slik at det skulle være enklest mulig for de eldre å ta seg dit.  Mange har ønsket å spise i nærmiljøet sitt og å støtte den lokale næringen, sier Aas.

Tilbakemeldingene fra spisestedene har vært mange og positive. Flere påpeker at det var veldig hyggelig å ta imot gjester som kanskje ikke er så ofte ute og spiser. Kommunen har også mottatt mange hyggelige tilbakemeldinger fra de som har benyttet seg av tilbudet.

Prosjektlederen ønsker avslutningsvis å sende en stor takk til alle involverte i prosjektet.

– Jeg ønsker å sende en stor takk til spisesteder, drosjenæringen, interne krefter i kommunen, Asker kommune for gode tips og råd om gjennomføringen – og ikke minst alle de eldre som deltok og skapte liv og røre på de ulike spisestedene, avslutter Aas.

Arild Wilberg står sammen med Trine Aas. BILDE: Leder av eldrerådet Arild Wilberg og prosjektleder Trine Aas er glade for at tilbudet om et gratis måltid ble tatt så godt i mot av både innbyggere, kommunens spisesteder og taxinæringen.