To skoleelever i Drammen kommune har i dag fått påvist koronasmitte. De to elevene går ved Aronsløkka og Fjell skoler.

Ved Aronsløkka skole settes 17 elever og fire ansatte i karantene som følge av påvist koronasmitte. Ved Fjell skole er det 75 elever og 11 ansatte som må i karantene. Det er imidlertid ikke endelig avklart om alle de 75 elevene og de 11 ansatte ved Fjell skole er reelle nærkontakter av den smittede eleven.

Så foreløpig er det altså 92 elever og 15 ansatte som settes i karantene etter de to smittetilfellene.

- Eleven som er smittet ved Aronsløkka skole, går på 2. trinnet. Alle elevene i samme klasse som denne eleven, settes i karantene. Vi har gode rutiner for å holde klassene adskilt, så øvrige elever på trinnet og på skolen for øvrig har ikke vært i nærkontakt med eleven, så de kan fortsette skolehverdagen som normalt, sier rektor Lars Christian Gjøsæther ved Aronsløkka skole.

Ved Fjell skole er det en elev på 6. trinnet som er smittet.

- Elevene på 6. trinnet har noe undervisning på tvers av klassene, og vi har foreløpig ikke rukket å kartlegge hvilke elever som er nærkontakter av den smittede eleven. Dette får vi klarlagt først i løpet av torsdagen. Derfor har vi foreløpig satt hele trinnet i karantene, men de elevene som viser seg å ikke være nærkontakter, får komme tilbake på skolen så fort som mulig, sier rektor Arnstein Larsen ved Fjell skole.

Elevene som settes i karantene ved begge de to skolene hvor det nå er påvist smitte, får tilbud om hjemmeundervisning de neste ti dagene.

Foresatte til elevene som blir satt i karantene ved de to skolene, blir kontaktet via SMS og e-post med beskjed om at det er oppdaget koronasmitte i klassen og at deres barn må i karantene.

Foresatte til resten av elevene på Aronsløkka og Fjell skoler blir orientert om at det er påvist koronasmitte ved skolen, men at deres barn ikke regnes som nærkontakt og skal møte på skolen som vanlig. Alle foresatte blir imidlertid oppfordret til å følge ekstra godt med den nærmeste tiden og se om barnet deres utvikler luftveissymptomer som bør gi grunnlag for testing av koronasmitte.