Er forberedt dersom det skulle bli flom

Drammen kommune har et ekstra sterkt fokus på Mjøndalen, Krokstadelva og Steinberg, som er de mest flomutsatte områdene i kommunen.

Sist endret:

Beredskapssjef Sten Petter Aamodt står ved Drammenselva med Union brygge i bakgrunnen
BILDE: Beredskapssjef i kommunen Sten Petter Aamodt har tett kontakt med NVE og vassdragsregulantene. Flomprognosene viser at det er lite sannsynlig at det blir skadeflom i nedre del av elva, mens Mjøndalen, Krokstadelva og Steinberg er utsatte områder.

På grunn av mye snø i fjellet har NVE varslet at det er fare for vårflom på Sør- og Østlandet, inkludert Drammensvassdraget. Siden Tyrifjorden fungerer flomdempende, er det ikke ventet at en eventuell flom vil ramme vårt område før i månedsskiftet mai/juni.

– Blir det en jevn temperaturstigning fremover, vil snøsmeltingen strekke seg ut i tid, og dempe faren for alvorlig skadeflom. Blir det derimot mye regn eller brå temperaturøkning, vil risikoen for skadeflom øke, forteller beredskapssjef Sten Petter Aamodt.

Forbered deg nå

NVE oppfordrer privatpersoner om å gjøre nødvendige tiltak med tanke på en eventuell flom allerede nå. På varsom.no finner du mange nyttige og viktige råd:

Roller og ansvar er avklart

Både i 2020 og 2021 gjorde kommunen interne forberedelser med tanke på en eventuell vårflom. Beredskapsplaner ble gjennomgått og roller og ansvar internt i kommunen ble avklart. Vann- og avløpsavdelingen gjennomgikk for eksempel avløps- og pumpesystemene med tanke på utfordringer som oppstår under en flom. Drammen Eiendom KF kartla hvilke kommunale bygg i Mjøndalen som er flomutsatt. Veiavdelingen gjennomgikk planer for flomvern og omkjøringsveier. Nå tas planene og rutinene frem igjen, slik at alle virksomheter er godt forberedt.

I tillegg følger kommunens beredskapsstab med på flomprognosene fra NVE og holder kontakten med blant annet beredskapsstaben hos Statsforvalteren samt vassdragsregulantene.

En flom i Drammenselva er for øvrig enklere å forberede seg på for kommunen enn for eksempel ekstremnedbør. Vannstanden øker såpass sakte at det er tid til blant annet å sette ut flomvern og informere innbyggere om flomfaren.