Da Vestre Viken fredag ga kommunen beskjed om at de ikke hadde kapasitet til å analysere prøver av blant annet ansatte på sykehjem, var kommuneoverlegen klar på at kommunen måtte finne andre løsninger. Nå er avtale med et laboratorium på plass.

Fredag kom Folkehelseinstituttet med nye, strengere kriterier. I kriteriene er det rom for lokale tilpasninger. Vestre Viken varslet samme dag at sykehuset har for liten kapasitet til å analysere tester av helsepersonell i primærhelsetjenesten.

– Dette er selvfølgelig ikke gunstig. Vi liker å ha kontroll på all smitte og følge all smittevei slik at vi kan være føre var i alle tilfeller, sa kommuneoverlege John David Johannessen fredag.

I løpet av helgen har det vært jobbet med å inngå avtale med et laboratorium. Fra og med mandag ettermiddag kan legevakten igjen teste i henhold til de nasjonale retningslinjene, som for øvrig ble endret igjen søndag 22. mars. Det innebærer at følgende grupper kan testes:

Personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, i prioritert rekkefølge: 

  1. Pasienter med behov for innleggelse 
  2. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner  
  3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid
  4. Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom 
  5. Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Personer uten symptomer skal ikke testes.

Legevakta gjør vurderinger

Smittevernoverlege Einar Sagberg forteller at ikke alle som faller inn under kategori 4 og 5 vil bli testet.

– Legevakten gjør en vurdering i forhold til personer med kronisk sykdom, slik at det ikke vil være aktuelt å teste alle i denne gruppen. Også nærkontakter vil det ved kontakt med legevakten bli gjort en nærmere vurdering av hvem som skal testes, sier Einar Sagberg.