Fare for trebrekk og mindre ras

Vær oppmerksom hvis du ferdes i nærheten av trær eller bratte partier.

På grunn de spesielle værforholdene i kommunen er det fare for at trær bøyer seg og knekker under de store snømengdene. Mye tung snø fører til at trær og greiner fort brekker. Det kan også være fare for at snø og regn utløser mindre skred i bratte partier. Ta derfor hensyn til værforholdene, vegetasjon og terreng når du er utendørs. 

Vi minner også om at det kan være farlig å ta på ledninger som har falt ned.

Kommunen rydder skiløypene og reparerer ødelagte lysanlegg fortløpende, men vi får dessverre ikke gjort alt på en gang. Ha litt tålmodighet og pass på der du ferdes.

vinterbilde fra stien ved nordbykollen, der mange trær har bukket på grunn v den tunge snøen.
TRÆRNE KNEKKER: Ved Nordbykollen har trærne brukket som fyrstikker. Og slik ser det ut flere steder i marka rundt om i Drammen i disse dager. Vært forsiktig når du ferdes i naturen.