I disse dager fjernes grus og rask fra kommunens veier. Det som er nytt av året er at kommunens mannskap ikke feier fylkeskommunale veier, da Viken fylkeskommune har overtatt dette ansvaret selv. Det er også slutt på å feie gjennom hele sesongen.

– Vi startet feiinga før påske og skal være ferdig til 1. mai. Først grovfeier vi og etter et par uker kommer vi tilbake og gjør finfeiing, sier avdelingsleder Truls Rieger i Samferdsel, vei og parkforvaltning.

Rieger oppfordrer innbyggerne til å flytte bilene sine fra gata når feiebilen kommer, slik at hele gata kan feies.

Hva skjer med grusen?

Feiemasser siktes og spyles og fremmedelementer, som avfall og løv leveres til godkjent deponi. Det tas prøver av all masse før det gjenbrukes. Finstoffer gjenbrukes som fyllmasse rundt rør og kabler.

Bare den best egnede grusen, som blant annet ikke er slitt og avrundet, gjenbrukes som strøgrus. Strøgrus fra de mest trafikkerte gatene inneholder mest forurensning som tungmetaller, hydrokarboner og støv, og kjøres direkte til deponi.

Hvor og når blir det feid?

Framdriften, hvor kommunens feiebiler har vært og hvor de kommer i løpet av neste uke, legges ut hver fredag på Drammen kommunes Facebook-side, sier overingeniør Bjørn Helge Larsen, i Samferdsel, vei og parkforvaltningen, som kan se tilbake på mange grusfrie gater i ukene som kommer.