Feies for fullt i kommunens gater

I disse dager fjernes grus og rask fra kommunens veier, sykkelveier og fortau. Målet er å være ferdig til 1. mai.

– Vi har startet feiinga og skal være ferdig til 1. mai. Først grovfeier vi og etter et par uker kommer vi tilbake og gjør finfeiing, sier avdelingsleder Truls Rieger i Samferdsel, vei og parkforvaltning.

Rieger oppfordrer innbyggerne til å flytte bilene sine fra gata når feiebilen kommer, slik at hele gata kan feies.

Der det fortsatt er is på veien blir gang-/sykkelveier tatt først.

Hvor og når blir det feid?

Framdriften, hvor kommunens feiebiler har vært og hvor de kommer i løpet av neste uke, legges ut hver fredag på Drammen kommunes Facebook-side.

Hva skjer med grusen?

Feiemasser siktes og spyles og fremmedelementer, som avfall og løv leveres til godkjent deponi. Det tas prøver av all masse før det gjenbrukes. Finstoffer gjenbrukes som fyllmasse rundt rør og kabler.

Bare den best egnede grusen, som blant annet ikke er slitt og avrundet, gjenbrukes som strøgrus. Strøgrus fra de mest trafikkerte gatene inneholder mest forurensning som tungmetaller, hydrokarboner og støv, og kjøres direkte til deponi.