Finalistene til Frivillighetsprisen 2021

49 nominerte til Frivillighetsprisen har blitt til 10 finalister. Søndag 5. desember, på FNs internasjonale dag for frivillig arbeid, skal finalistene hedres og Frivillighetsprisen for 2021 deles ut.

Alle finalistene til Frivillighetsprisen 2021 er invitert til storstua på rådhuset i Drammen. 

49 nominerte har altså blitt til ti finalister - én fra hver kommunedel. Juryen har hatt en vanskelig jobb, da alle kommunedelene har hatt flere sterke kandidater. Det å komme til finalen er i seg selv er et bevis på fremragende innsats for andre. Alle har lagt ned mye tid og mye ekstra krefter for å gjøre hverdagen enklere eller bedre for andre mennesker. Søndag skal de hedres og få velfortjent oppmerksomhet og ros for all innsatsen de har lagt ned.   

Finalistene

Kommunedel 1 - Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen

Trine-Annette Killingstad, Hege Kylland og Heidi Solli Winger for sitt fantastiske engasjement og arbeid i Spennende ferie og fritid i Røde Kors.

Kommunedel 2 - Krokstadelva og Stenseth

Kjell Øverby og Egil Olaussen for sitt mangeårige engasjement og arbeid for utviklingen av idrettsanlegget på Årbogen.

Kommunedel 3 - Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden

Styret i Stiftelsen Verkstedet - Rolf Bergersen, Odd Martinsen, Tone Næss, Kai Martinsen, Pål Ødemark, Kjell Erik Johansen og Eldbjørg S. Fotland for sitt viktige engasjement og arbeid for Stiftelsen Verkstedet, kultur- og lokalhistorie.

Kommunedel 4 - Rødskog og Gulskogen

Ekte Kjærlighet på Gulskogen for sitt brennende engasjement og arbeid for å skape et varmere samfunn, og et trygt og godt nærmiljø for kommunedelens barn og unge.

Kommunedel 5 - Konnerud og Skoger Vest

Konnerud Sanitetsforening for sin utrettelige innsats og arbeid for et varmere lokalsamfunn for kommunedelens unge og gamle.

Kommunedel 6 - Strømsø 1 (Danvik, Austad og Fjell)

Tyrkisk kultur- og aktivitetsforening for sitt viktige engasjement og innsats for gode aktiviteter, brobygging og integrering.

Kommunedel 7 - Strømsø 2 (Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen)

De frivillige på massevaksinasjonen i Drammenshallen fra flere ulike organisasjoner med Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Drammen Sanitetsforening i spissen for sin uvurderlige innsats under ekstraordinære omstendigheter.

Kommunedel 8 - Bragernes og Øren

De frivillige ved matutdelingen på Frelsesarmeens Omsorgssenter i Drammen for sin trofaste innsats både før, under og etter koronapandemien og betydningen arbeidet har for de som trenger det.

Kommunedel 9 - Skoger, Åskollen og Nesbygda

Kamilla Stamnes for sitt drivende engasjement for nærmiljøet og de mest sårbare gruppene her.

Kommunedel 10 - Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger

Matkjørerne i Svelvik for sin utrettelige innsats og arbeid for at de som trenger det får et lyspunkt i hverdagen med besøk på døra og varm mat levert helt hjem.

Juryens medlemmer

Leder Mads Hilden (Ap), (hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet)
Kari Alvim (Sp) (hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet)
Kjell Arne Hermansen (H) (hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet)
Bente Bostrøm (Drammen sanitetsforening)
Audun Støren (Drammen Friluftsforum)
Per Burud (Drammen idrettsråd)
Arild Wilberg (eldrerådet)