Fire av kommunens vakre hager premiert

Fire hager i Drammen er så fine at de virkelig fortjener oppmerksomhet. De grønne fingrene mottok onsdag 24. november en messingplakett, diplom og blomst i storstua i Drammen rådhus.

Det er Selskabet til Drammens forskjønnelse og gavn, stiftet i 1870, som premierte de fire hageanleggene. Mats Hilden, leder av hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet, foretok utdeling av premiene sammen med juryformann i Selskabet til Drammens forskjønnelse og gavn, Arne Finn Solli.

Mads Hilden, Kurt Staffan Jonas Borg og Jackson Leal Da Silva, Espen Sandbraaten og Songsri Rodbun Sandbraaten, Karina Aasheim Johansen, Hans Kristian Hansen, Arne Finn Solli
BILDE: Fra venstre: Mads Hilden, Kurt Staffan Jonas Borg, Jackson Leal Da Silva, Espen Sandbraaten, Songsri Rodbun Sandbraaten, Karina Aasheim Johansen, Hans Kristian Hansen og Arne Finn Solli.
  • Kurt Staffan Jonas Borg og Jackson Leal Da Silva ble premiert for Kaptein Finnes gate 10
  • Espen Sandbraaten og Songsri Rodbun Sandbraaten for Lysakerveien 34
  • Karina Aasheim Johansen tok imot premie for Storgaten 114, på vegne av svigermor Heidi Landås Christensen.
  • Britt Torunn Blomholt, som ble premiert for Sjakta 2, hadde ikke anledning til å være tilstede.
  • I tillegg mottok Hans Kristian Hansen på vegne av Hotvet Huseierforening et gavebrev på 20 000 kroner. 

Vurderte 38 hageanlegg

Juryen fikk i år 38 anlegg til vurdering, foreslått av interesserte naboer, oppmerksomme forbipasserende og egne medlemmer.

Årets hager er alle nøye besiktiget. Juryen har som vanlig foretatt to befaringer, én på våren, i begynnelsen av juni og én på ettersommeren, tidlig i september. På grunn av smittesituasjonen ble det i år vanskelig å reise som én samlet gruppe. Medlemmene tok derfor turen hver for seg til de oppgitte adressene, men melder at de var ganske samstemt da de oppsummerte situasjonen etter befaringen.

Juryen som består av Ingeborg Dahl, Finn Alfred Møller, Kirstine Laukli, Åse Skrøvset, Eva Birgitte Sanni Jacobsen, Ivar Gaaserud Pettersen, Tor Kristian Eriksen og Arne Finn Solli, er imponert over årets prisvinnere og det arbeidet de har lagt ned, gjennom mange sesonger – ikke bare til egen fornøyelse, men også til glede for naboer og forbipasserende.

Lysakerveien 34
BILDE: Lysakerveien 34, Krokstadelva. Det iøynefallende med eiendommen er eiendommens velholdte hovedhus. Et innholdsrikt og spennende anlegg, ikke så striglet som andre ville gjort det muligens, men med en frodighet som nok sjarmerer alle som ferdes på veien, mener juryen.

Helhetlig og harmonisk

Juryen prioriterer anlegg hvor hus og hage fremstår helhetlig og harmonisk. Det er en viktig forutsetning at eiendommen er godt synlig fra offentlig vei, slik at også naboer og forbipasserende kan glede seg over anleggene. Hager som ikke er tilgjengelige for allmennheten, men ligger gjemt bak høye hekker og gjerder, blir ikke vurdert.

Sjakta 2
BILDE: Sjakta 2, Konnerud. Et utmerket eksempel på utnyttelse av en eksponert tomt ved innfarten til et av kommunens nyeste og mest populære boligområder, mener juryen. Selve hageanlegget snor seg rundt huset som et grønt teppet beplantet med bl.a. syriner, rododendron og spirea.

– Prisvinnerne i år representerer bredde og variasjon, både geografisk og historisk. Vi har vurdert kandidater fra alle deler i vår nye kommune, fra etablerte eiendommer hvor resultatet er oppnådd gjennom flere generasjoner, til relativt nyanlagte hager med moderne bebyggelse og plantevalg. Årets vinnere representerer en fin blanding av disse. Premiene er ikke rangert – her er alle vinnere,
sier formann av juryen, Arne Finn Solli.

Kaptein Finnes gate 10
BILDE: Kaptein Finnes gate 10, Bragernes. Anlegget ligger åpent til og strutter av trivsel og hageglede, mener juryen. Det er et fargerikt innslag i gateløpet til inspirasjon for både naboer og forbipasserende.

Hager i hele kommunen vurdert

Kommunesammenslåingen har gitt juryen store og mangfoldige tilleggsareal å vurdere. Både tidligere Nedre Eiker og Svelvik har områder med mye småhusbebyggelse med tilliggende hager. Juryen opplever at hageinteressen er stor i disse områdene. Fra tidligere år, hvor kun anlegg innenfor gamle Drammens grenser er blitt vurdert, har juryen nå fartet fra Mjøndalen i vest til Berger i syd.

Storgaten 114
BILDE: Storgaten 114, Svelvik. Mot Storgaten møtes vi av et åpent areal som gir oss god innsikt til hagen som strekker seg vestover mot huset. Mellom gårdsplass og den indre hagen finner vi et frodig bedd med ulike arter prydbusker. Bedet gir en begrenset avskjerming til hagen innenfor, noe juryen gjerne ser blir beholdt, slik at forbipasserende kan fortsette å få glede av å se inn i anlegget.

20 000 kroner til Hotvet Huseierforening

Hans Kristian Hansen
BILDE: Hans Kristian Hansen mottok gavebrevet på vegne av Hotvet Huseierforening.

I tillegg mottok Hotvet Huseierforening et gavebrev på 20 000 kr fra Legatet, som bidrag til istandsetting og oppgradering av Hotvet strandpark – til glede for både beboere og forbipasserende.