Bistand etter brannen på Fjell

Er du berørt av brannen på Fjell og har behov bistand av noe slag?

Da kan du kontakte Drammen kommune på telefon:

  • 32 04 00 00