Flomtoppen er passert

Nye prognoser fra vassdragsregulantene tyder på at flomtoppen i Drammenselva er over torsdag 25. mai. Med mindre det kommer mye nedbør, tilsier prognosene femårsflom.

Sist endret:

Drammenselva oversvømmer gangstien langs E134 i Mjøndalen
MYE VANN: Sykkelveien langs elva i Mjøndalen er oversvømt, noe som er helt vanlig under en vårflom. Dette bildet er tatt fredag 19. mai.

Drammen kommune har vært i beredskap siden NVE for noen uker siden meldte om fare for en kraftig vårflom i Drammensvassdraget. Det er spesielt Mjøndalen, Krokstadelva og Steinberg som er utsatt i kommunen ved økt vannføring som kommer ned vassdraget.

I helgen viste prognosene at det kunne komme mye regn i Drammensvassdragets nedbørsfelt. Nye prognoser viser nå et tørrere scenario. På det meste blir vannføringen i elva trolig på ca. 1400 kubikkmeter i sekundet ved Mjøndalen bru, noe som vil gi en vannstand opp mot kotehøyde ca. 2,4 meter (NN2000). Dette tilsvarer femårsflom, altså en litt stor vårflom. Nedstrøms vil vannstanden bli lavere ned mot fjorden. Ved Landfalløybrua forventes vannstanden å holde seg under kotehøyde på 1 meter.

– Det er først ved vannføring i elva på over 1600 kubikkmeter i sekundet at vi får større problemer i Mjøndalen, Steinberg og Krokstadelva. Det kan derfor se ut til at vi slipper unna skadeflom denne gangen. Vi følger likevel nøye med og vurderer fortløpende om vi skal sette ut flomvern enkelte steder for å beskytte viktig infrastruktur, sier beredskapssjef i Drammen kommune Sten Petter Aamodt.

Aamodt understreker at prognoser alltid er usikre og oppfordrer derfor alle som bor eller har virksomhet langs elva om å gjøre nødvendige flomforberedelser, blant annet å sikre løse gjenstander som kan bli tatt av vannmassene.

Følg med på utviklingen

Les også