Fjerner flomvernet

Vannstanden og vannføringen i Drammenselva har sunket betydelig den siste uka. Nå starter nedriggingen av flomvernet som er satt opp langs elva.

Onsdag er vannstanden i Drammenelva ved Mjøndalen bru sunket til ca. 1,6 meter. På det høyeste under flommen i august var den 3,24 meter. Normal vannstand er ca. 1 meter.

Etter en nøye vurdering er det nå besluttet at flomvernet kan fjernes.

– Vi har bevisst ikke fjernet flomvernet før nå, med tanke på at bakken er mettet med vann etter all nedbøren. En ny runde med kraftig nedbør ville ført til en økning i vannstanden i elva. Nå som elva har blitt såpass lav og værprognosene fremover viser lite nedbør, føler vi oss trygge på at det ikke lenger er behov for flomvernet, sier beredskapssjef Sten Petter Aamodt.

Aamodt understreker at kommunen vil fortsette å følge situasjonen nøye. Skulle værprognosene endre seg og vise fare for kraftig nedbør, kan flomvernet settes raskt opp igjen.

Arbeidet med å fjerne flomvernet starter allerede i dag. Først tas flomgjerdene på Sandstranda og Drammensveien 72 ned. Deretter fjernes flomvollene som er bygget opp av frest asfalt og plast. Dersom ikke noe uforutsett skjer, skal alt flomvern være fjernet i løpet av ca. 14 dager.

Flomvoll langs en vei ved et grøntområde.
FJERNES: Denne flomvollen ligger i nedre del av Killingrudalleen i Solbergelva. I løpet av ca. 14 dager vil alt flomvern være tatt bort.