De to siste nærutvalgene skal ha sitt oppstartmøte mandag 25. januar.

Nærutvalgene skal være en arena og et bindeledd for gjensidig informasjon og dialog mellom lokalmiljøet og de folkevalgte.

Per-Vidar Bjerke, Thea Kristine Risvik Stokke, Kine Korsmo og Eirin Bråten Nygård.
BILDE: Dette blir kjente fjes for de som skal være med i nærutvalgene. Fra venstre de tre lokale koordinatorene: Per-Vidar Bjerke, Thea Kristine Risvik Stokke og Kine Korsmo. Her samme med Eirin Bråten Nygård, lokaldemokratikoordinator (til høyre).

– Veldig bra at vi er i gang. Denne og neste uke vil alle ti nærutvalgene ha gjennomført sine oppstartsmøter, sier lokaldemokrati-koordinator Eirin Bråten Nygård.

På grunn av koronapandemien vil møtene gjennomføres som videomøter. Møtene sendes direkte slik at alle som ønsker kan følge sitt nærutvalg. Møtene vil bli tatt opp slik at de også kan ses i etterkant.

– Nærutvalgene er noe nytt som vi skal teste ut sammen. Det er veldig hyggelig at så mange innbyggere har meldt interesse for å sitte i nærutvalg.

– Ønsker du å følge et spesielt nærutvalg kan du sette deg opp som mottaker av nyhetsbrev. Du kan også melde deg som ressursperson som nærutvalget kan kontakte ved behov, avslutter Nygård.

For å melde deg som ressursperson eller melde deg på nyhetsbrev, gå til nettsiden til ditt nærutvalg. 

Møteplan

Dagsorden for alle oppstartmøtene

 • Velkommen, agenda for møtet og presentasjon av møtedeltakerne
 • Bli kjent
 • Hensikt med nærutvalg – avklare forventninger
 • Hvordan skal vi jobbe sammen fremover?
 • Valg av leder
 • Kommuneplanens samfunnsdel og oppgave til neste møte
 • Takk for møtet

Møter som er avholdt: 

Opptak av møtene ligger her

 • Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen
 • Skoger, Åskollen og Nesbygda
 • Bragernes og Øren
 • Krogstadelva og Stenseth
 • Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen
 • Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden 
 • Rødskog og Gulskogen
 • Strømsø, Danvik, Austad og Fjell