10. juni er det møter i både Hovedutvalget for tekniske tjenester og i Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet.

Du kan følgene møtene direkte på nett:

Hovedutvalget for tekniske tjenester er på befaring fra klokka 9.00. Sendinga starter når utvalget er på plass i kommunestyresalen etter befaringen.