Video fra møtet i Hovedutvalget for tekniske tjenester.