Møte i råd for personer med funksjonsnedsettelse 29. oktober

Møtet starter klokken 12.30 på samfunnshuset i Mjøndalen. Påmelding kreves før frammøte.

Møtet er på samfunnshuset i Mjøndalen og er åpent for publikum, men på grunn av smittevernhensyn må du melde deg på i forkant.

Send e-post til politikerpost@drammen.kommune.no Skriv navn, telefonnummer og hvilket møte du ønsker å delta på.

Påmeldingsfrist er innen klokken 12.00 28.10.2020.