Følg smitteutviklingen dag for dag

Drammen kommune lanserer i dag en digital løsning hvor man kan følge smitteutviklingen i kommunen som helhet og i hvert enkelt kommunedel fra dag til dag.

Digitalt kart med oversikte over utviklingen av smitte i Drammen kommune.
BILDE: Slik ser den nye digitale oversikten over smitteutviklingen ut.

- Dette er en løsning som skal gi både folkevalgte og innbyggere oversikt over hvordan koronapandemien utvikler seg i Drammen kommune. Dette er tall vi har rapportert på månedlig i høst, men som hver og én nå kan følge fortløpende, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

I løsningen er det mulig å følge med på hvordan smitten har utviklet seg de siste 14 dagene.

Følgende tall oppgis i løsningen:

  • Antall tester som er gjennomført siste 14 dager
  • Antall smittede siste 14 dager
  • Antall smittede pr. dag
  • Aldersfordeling på dem som er smittet siste 14 dager
  • Kjønnsfordeling på dem som er smittet siste 14 dager

Løsningen inneholder også et kakediagram som viser fordelingen av smittesteder. Dette kakediagrammet viser fordelingen på de ulike kategoriene som er brukt i rapporteringen tidligere i høst.

I tillegg er det utviklet et digitalt kart hvor det er mulig å finne informasjon om smitteutviklingen i hver enkelt kommunedel. Der er det mulig å se hvor mange i kommunedelen som har fått påvist smitte siste 14 dager, hvor stor andel av kommunedelens innbyggere som er smittet i den perioden og hvor mange som er smittet pr. 100.000 innbyggere.

Siden blir oppdatert med ferske tall hver formiddag fra mandag til fredag fremover. Den oppdateres ikke i helgene, men Drammen kommune viderefører den daglige statusrapporteringen som vanlig.