Serveringsstedene i Drammen kommune har hatt begrensede åpningstider i en periode, men nå er det flere som velger å holde åpent lenger utover natten. Av smittevernhensyn følges det nøye med på situasjonen i serveringsbransjen, og det kan bli aktuelt å begrense åpningstidene dersom det er nødvendig for å begrense faren for smittespredning.

Ordfører Monica Myrvold Berg er bekymret for at flere serveringssteder holder åpent langt utover natten og at de ikke følger det store flertallet som fortsatt begrenser åpningstidene.

- Det virker som om mange tror at pandemien er et tilbakelagt stadium. Men det er fortsatt smitte i samfunnet, selv om vi ikke har fått påvist nye tilfeller av koronasmitte i Drammen på over tre uker. Vi vet at det er registrert smitte i blant annet Oslo, og det er mange som reiser fra Drammen kommune til Oslo. Så vi kan fortsatt ikke regne med at smittefaren er over hos oss, sier Monica Myrvold Berg.

Vurderer begrensede åpningstider

Hun vil derfor ta et initiativ overfor gruppelederne i kommunestyret for å diskutere om det er behov for å begrense åpningstidene for serveringsstedene i kommunen.

- Vi må se på om vi skal ha et felles regelverk som alle følger. Da vil konkurransevilkårene i serveringsbransjen være like for alle, og vi har et regelverk som er enkelt å håndheve, sier ordføreren.

Det er en rekke serveringssteder som også denne helgen viderefører ordningen med tidligere stengning enn det de gjør i en normalsituasjon. Disse stedene stenger ved midnatt på hverdagene og én time senere fredag og lørdag, mens andre altså holder åpent enda noen timer lenger.

Erfaringen blant annet fra andre kommuner er at det blir betydelig vanskeligere å ivareta smittevernet med åpningstider som strekker seg langt forbi midnatt. Dette er en utfordring for både serveringsstedenes ansatte, gjester, vektere, politi, legevakt/ambulanse og ansatte innen buss- og taxinæringen.

- Bransjens egen begrensning av åpningstidene har bidratt til en tryggere periode. Men når vi nå ser at flere serveringssteder ikke forholder seg til det resten av bransjen gjør, men utvider egen åpningstid, vil det være naturlig at vi vurderer hva som er riktig ut fra smittevernhensynet. I tillegg vil vi gå i dialog med Byen Vår Drammen for å se om vi kan komme fram til et regelverk som hele serveringsbransjen opplever som rettferdig og hensiktsmessig og som alle forholder seg til, sier ordføreren.

Kontrollerer serveringsstedene

Det er vektere ute hver helg gjennom sommeren, og de skal informere, veilede og gi råd i hvordan smittevernet kan ivaretas på best mulig måte. De er ute natt til lørdag og natt til søndag fram til tidlig i august.

– De skal legge til rette for at det skal være trygt å gå på byen, og for å se om det er spesielle situasjoner eller steder som trenger bedre tilrettelegging for å være smittevernmessig trygge, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Vekterne har ikke formelle tilsynsoppgaver, men vil rapportere på hvordan helgen har forløpt seg i forhold til smittevern.
Uavhengig av åpningstider er det fortsatt slik at alle som driver serveringsstedene og gjestene har et ansvar for å begrense smittefaren. Serveringsstedene må legge til rette for at gjestene kan holde god avstand til hverandre og at det er tilstrekkelig med såpe og papir for å sikre god håndhygiene. Og så må gjestene selv sørge for at de følger smittevernanbefalingene som er gitt.

- Sist helg ble det observert at gjester oppsøkte baren for å kjøpe drikke. Dette er ikke i tråd med smittevernfaglig drift og må avsluttes. Bestilling, servering og betaling skal skje ved bordene. I tillegg her det observert at det ikke er tilrettelagt godt nok for avstand mellom gjestene. Nesten alle har mindre enn én meters avstand innad i grupper. Så her må både drivere av serveringsstedene og gjestene ta et felles ansvar for å følge anbefalingene, sier Monica Myrvold Berg.