Anne Gjemmestad Nilsen slutter i stillingen som kommunalsjef for barnehage etter eget ønske.

- Det har vært en svært krevende tid siden vi etablerte den nye kommunen. Vi har ikke fått til et godt nok samarbeid mellom alle i kommunalsjefens ledergruppe, og det har også kommet varsler mot meg. Disse varslene er undersøkt av en ekstern aktør. Det har ikke kommet fram forhold som tilsier brudd på arbeidsmiljøloven eller tariffavtalen, men undersøkelsen konkluderer samtidig med at vi har reelle arbeidsmiljømessige utfordringer. Konklusjonene i undersøkelsen kommer ikke som noen overraskelse på meg, men bekrefter bare den krevende situasjonen vi står oppe i. Derfor mener jeg det er bedre om noen andre får oppgaven med å bygge den nye kulturen og utvikle barnehagene i Drammen kommune videre, sier Anne Gjemmestad Nilsen.

Anne Gjemmestad Nilsen
BILDE: Anne Gjemmestad Nilsen forlater stillingen som kommunalsjef.

Takker alle medarbeidere

Den avtroppende kommunalsjefen for barnehage takker alle medarbeiderne i kommunens barnehager for jobben de gjør for å sikre alle barna en trygg og god barnehagehverdag.

- Vi har utrolig mange dyktige ansatte i barnehagene som gjør en strålende innsats hver dag. Jeg er både stolt og imponert over barnehagene i Drammen og er helt sikker på at de kommer til å gjøre en lik god jobb, til glede for både barn og foreldre, også i tiden som kommer, sier Anne Gjemmestad Nilsen.

Rådmannen beklager at det skjer

Rådmann Elisabeth Enger har akseptert Gjemmestad Nilsens ønske om å forlate stillingen, men beklager at det skjer. Enger understreker at hun er veldig godt fornøyd med jobben Gjemmestad Nilsen har gjort som kommunalsjef for barnehagene siden etableringen av Drammen kommune ved årsskiftet.

- Anne Gjemmestad Nilsen er en tydelig leder med en klar visjon for barnehagene i Drammen kommune. Hun har lang erfaring fra barnehagedrift og er opptatt av at alle barna skal ha trygge og gode oppvekstvilkår når de er i barnehagene. Jeg skulle svært gjerne hatt med meg Anne videre i det viktige arbeidet med å utvikle både barnehagene og Drammen kommune som helhet i årene som kommer. Men jeg har respekt for hennes avgjørelse om å fratre stillingen og vil takke henne for både jobben hun har gjort og samarbeidet vi har hatt, sier Enger.

Anne Gjemmestad Nilsen vil få andre oppgaver i Drammen kommune, men det er foreløpig ikke endelig avklart hvilke oppgaver dette blir.

Sola tar over ansvaret i først omgang

Rådmannen har ikke tatt endelig stilling til hva som skjer med stillingen som kommunalsjef for barnehagene etter Anne Gjemmestad Nilsen.

- I første omgang har jeg bedt Thomas Larsen Sola som er kommunalsjef for skole om å ta ansvaret for barnehagene også. Det gjøre han fra og med i dag. Så er vi inne i en fase hvor lederstrukturen i kommunen vurderes, og det vil være naturlig å se en eventuell rekruttering av Gjemmestad Nilsens etterfølger som en del av denne kabalen, sier Elisabeth Enger.