Bedre og bredere fortau byen rundt

Torsdag 15. oktober var det overtakelsesbefaring av fire veier som nå har fått nye fortau, fotgjengeroverganger og fartsdumper.

Fortau og fotgjengerovergang i Danvikbakken
BILDE: Befaring av kommunens ansatte og fra Kaare Mortensen AS. Her testes fartsreduserende tiltak som fartsdumpe og fotgjengerfelt i Danvikbakken. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Veiene som har fått ny og sikker "drakt" er Nedre Strandvei (Bragernes sentrum), Danvikbakken (Danvik), Gamborgs vei (Øren) og Betzy Kjeldsbergs vei (Åssiden).

På oppdrag fra Drammen kommunes Utbygging og infrastruktur har Kaare Mortensen AS utført arbeidene, og etter befaringen var det bare noen små justeringer som skal gjøres før oppdragsgiver er helt fornøyd – og sikkert også skolebarn, naboer og andre fotgjengere og syklister som bruker fortau, fotgjengeroverganger og sykkelveier.

– Avdeling for Utbygging og infrastruktur har planer om liknende utbedringsarbeid ved blant annet gamle Hondabygget på Pukerud, ved Fjellheim skole og Brandengen skole, forteller prosjektleder Stein Mathisen.

Pågående arbeider

Fortau i Fjellheimgata og ved den gamle Honda-bygningen/Cellulosen på Pukerud, kryssutbedring i Bjelkeveien, mindre arbeider i Rundtomsvingen, varmekabler i undergangen i Tamburgata.

Gjenstående arbeider

Mindre fortausarbeider i Byfogd Lyches gate, innstramming av kryss i Solbakken og i Peder Østbyes gate, samt krysset Austadgata og Elsters gate. Sykkelparkering og etablering av sykkelstativer på Bragernes og Strømsø.

Trafikksikkerhetstiltakene skal være ferdige i desember 2020. Total kostnad er 11,5 millioner kroner eks. mva.

Fortau og sykkelvei Nedre Strandgate
BILDE: Rennebunn i Nedre Strandgate er fjernet slik at gang- og sykkelveien er blitt cirka en halv meter bredere fra Bølgen og Moi til Erik Børresens allé.
Fortau i Danvikbakken
BILDE: Nytt fortau på venstre side og fartsreduserende tiltak som fartsdumper og fotgjengerovergang i Danvikbakken utenfor Danvik skole.
Fortau Gamborgs vei
BILDE: Ved Øren skole er det Gamborgs vei fram til Hans Hansens vei som er utbedret med blant annet fortau, vannrenne på ei side og trafikksikring ved butikken. Parkering forbudt-skilt er også satt opp.
Fortau i Betzy Kjeldsbergsvei
BILDE: Nå er det blitt fortau på begge sider av Betzy Kjeldsbergs vei fra Ligo til Kjøsterud skole.