Fortsatt ekstraordinær båndtvang

Kommunen minner om at den ekstraordinære båndtvangen som ble innført 16. januar fremdeles gjelder. En eventuell avvikling av den gjeldende forskriften vurderes fortløpende, men slik det er nå er ikke forholdene gode nok for rådyr og annet vilt til at den kan avvikles.

Kommunen har fått en del henvendelser angående forskriften om ekstraordinær båndtvang som for tiden er gjeldende. Det har vært en lang periode med mye mildvær på dagtid, før det nå har blitt kaldere igjen. Dette har medført at snømengden har sunket i sørvendte skråninger og ned mot bebyggelse. Henvendelsene har gått på å avvikle forskriften, da snømengden ikke er like stor som da den ble innført.

Løpende vurdering

Kommunens miljø- og landbruksavdeling har løpende gjort en vurdering på om forholdene er gode nok til at man kan avvikle forskriften. Slik det ser ut nå vil det ikke være aktuelt å avvikle forskriften før den går ut 31. mars, og ordinær båndtvang begynner 1. april. Grunnen til dette er at det fortsatt er store snømengder innover i marka som ikke har sunket så mye som det virker som.

Tøff vinter

Hjortedyrene har også hatt en tøff vinter med minimalt med mattilgang, og er derfor svekket. Rådyr trekker fortsatt inn mot bebyggelsen, hvor snømengden kan være mindre og hvor det er lettere å skaffe mat. Lufting av hunder i de samme områdene medfører at rådyr kan bli stresset av løshunder. Stress gir økt forbruk av fettreservene og derved redusert mulighet til å overleve vinteren. I tillegg kan dyretragedier som følge av jagende løshunder oppstå, slik det ble tidligere i vinter før båndtvangen ble innført.

Kommunen ber derfor folk om å vise hensyn til viltet ved å overholde ekstraordinær båndtvang og minner også om å ikke legge ut mat til hjorteviltet. Dette fører både til at flere dyr trekker ned mot bebyggelsen, og kan føre til spredning av skrantesyke.

Forskriften gjelder for alle hunder, med noen unntak (se vedlagte forskrift) og er gjort gjeldende til 31. mars 2023.