Kommunen fotograferer langs offentlige veier

Veibildene skal benyttes i intern saksbehandling.

Ansikter og bilskilter, som blir fotograferte, blir anonymiserte.

Bil som skal fotografere langs offentlig vei
Fotograferingen av offentlige veier skjer i juli og august med en liknende bil som vist på bildet.

Reduserer behovet for befaringer

Fotograferingen foregår i juli og august, og bildene skal bare brukes i kommunal saksbehandling. Dette vil redusere behovet for "fysiske" befaringer.

Utførende firma, Triona AS, har egen registreringsbil, som tar 360 graders panoramabilder hver femte meter på veien. Samtidig registreres GPS-posisjon med høyde og en rekke andre posisjoneringsdata.

Spørsmål?

Ta kontakt med Geodata ved Randi Brandtsegg, på telefon 32 04 66 32.