I perioden 10. august til 10. september kan du forhåndsstemme. På grunn av smittevernet oppfordrer Drammen kommune innbyggerne til å benytte hele forhåndsstemmeperioden.

– Fra i dag kan du forhåndsstemme, og jo nærmere vi kommer valgdagen jo, flere steder blir det mulig å avlegge sin stemme, sier avdelingsleder Vegard Hetty Andersen som er ansvarlig for det praktiske rundt valget.

Husk at det ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Legitimasjon er nødvendig

Husk å ha med gyldig legitimasjon når du skal stemme. Du må være norsk statsborgerfylt og være 18 år innen utgangen av 2021, og du må være registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Valglokaler på Strømsø torg i Drammen
BILDE: Valglokalet på Strømsø torg er ett av stedene du kan forhåndsstemme

Digitalt valgkort

Nytt av året er at valgkortet er digitalt. Digitale valgkort kan brukes direkte på mobiletelefonen, og trenger ikke å skrives ut.

– Vi anbefaler folk å ha valgkortet sitt klart da de kommer til valglokalet. Ta gjerne en skjermdump av valgkortet slik at du har det lett tilgjengelig. På den måten blir det mindre kø og venting, sier Vegard Hetty Andersen.

Andersen legger til at det ikke er nødvendig å vise valgkortet når du skal stemme, men det gjør selve stemmegivningen enklere og raskere.

De som har reservert seg for digital post vil få tilsendt valgkortet i papirutgave.

Nyttige lenker: