Reparasjonsarbeidene på Gamle Mjøndalsbrua tar noe lengre tid enn antatt. Brua vil derfor være stengt til 12. juli. Gang- og sykkelbanen er åpen.

Mjøndalsbrua
BILDE: Gamle Mjøndalsbrua har vært stengt siden 21. juni på grunn av utbedring av skader etter en bilpåkjørsel. Foto: Birgitte Simensen Berg

Reparasjoner av brua

En stor og tung lastebil har kjørt inn i brua, noe som har gitt skade i toppen og sidebjelke. Skadeomfanget har en kostnad på rundt 1,6 millioner kroner.