USN går nye veier sammen med skoler i Drammen

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) går nye veier i lærerutdanningen. Samarbeid med Øren skole og Marienlyst ungdomsskole gir studentene en ny dimensjon i sin profesjonsutdanning.

fire voksne. Innendørs.
BILDE: Engelsklærer Jeanett Bugge Rydgren, rektor Renate Blomli Winnes, engelsklærer Caroline Rønneberg og Tom Zachary Bradstreet, førsteamanuensis Associate Professor, Department of Languages and Literature Studies, Faculty of Humanities, Sports, and Educational Science, Campus Drammen.

Drammen er en universitetskommune. Det har dannet grunnlaget for det nye samarbeidet mellom skolene i Drammen og USN. I første omgang er det Øren barneskole og Marienlyst ungdomsskole som er med i ordningen.

– Vi takket ja til forespørselen vi fikk om samarbeid med USN. Jo, bedre samarbeid vi får til jo, bedre lærere får vi tilbake i Drammensskolen. Samtidig er det godt å ha en kontakt inn mot universitetsmiljøet, sier Renate Blomli Winnes, rektor ved Øren skole.

I to uker har Tom Zachary Bradstreet vært på hospitering ved Øren skole og sett på hvordan undervisningen i engelsk foregår i praksis. Dette er lærdom han tar med seg tilbake når han skal undervise masterstudenter i å bli framtidens engelsklærere i grunnskolen. Bradstreet er født og oppvokst i England, og har vært ved USN siden september.

– Jeg har fått muligheten til å se noen gode undervisningsøkter i engelsk, og ikke minst se lærerne i aksjon. Den daglige jobben de har innebærer mye mer enn bare fag. Det er viktig for meg å se omfanget av det en lærer står i, sier Tom Zachary Bradstreet.

klassesituasjon. Lærer og elever. en med nettbrett
BILDE: Tom Zachary Bradstreet har fått oppleve hvordan en typisk time i engelsk foregår i en 7. klasse. Her sammen med Maria Vintervold Aicher og Anders Johan Vangen-Binder.

Caroline Rønneberg og Jeanett Bugge Rydgren underviser på 7. trinn. De setter pris på at USN ser på flere aspekter enn det faglige i undervisningen.

– Dette er lærdom som ikke kom så godt fram den gangen jeg utdannet meg for ti år siden, sier Caroline Rønneberg.

På sikt betyr dette at Caroline og Jeanett får nye kollegaer som er mer forberedt på hvilken hverdag som venter dem.

– Det er fint å kunne melde tilbake til utdanningsinstitusjonen om ting som kanskje ikke fungerer så bra i praksis, men som det blir undervist i. Nå som jeg har vært lærer i noen år er det lettere å se hva som fungerer og hva som ikke fungerer, sier Jeanett Bugge Rydgren.

Planen framover

Når første runde med hospitering er over skal samarbeidet evalueres. Førsteamanuensis fra USN har vært i Drammensskolen i to til tre uker. Allerede nå kan partene fortelle at planen på papiret var mer optimistiske enn det som ble resultatet. Hverdagen fylles med uforutsette ting som må håndteres. Det skal det tas mer høyde for i framtiden.

– Det som vi har erfart er at vi er tidsoptimister, avslutter en smilende rektor.