Gi innspill til utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg

Forslag til langsiktig handlingsplan for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg ble 19.10.22 behandlet i hovedutvalg for oppvekst og utdanning. Den legges nå ut på høring. Rådmannen oppfordrer innbyggere i kommunen til å komme med innspill til planen.

Handlingsplan for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg inneholder forslag til prinsipper for en langsiktig og ønsket utvikling for barnehage- og skolebyggene i kommunen de neste ti årene. I tillegg inneholder planen forslag til strategier og konkrete tiltak for barnehage- og skolebygg.

Finte ungdommer sitter ved siden av hverandre på fire stoler med hettene i genseren over hodet.
BILDE: Innbyggere kan nå gi sine innspill til handlingsplanen for skole og barnehagebygg.

Rådmannen oppfordrer innbyggere i kommunen til å komme med innspill til rådmannens forslag til prinsipper, strategier og tiltak som legges frem i handlingsplanen. Høringsperioden varer frem til 1. desember.

Under den politiske debatten i hovedutvalget, ble det vedtatt å legge ved fem spørsmål som politikerne i hovedutvalget også ønsket innspill på. Disse spørsmålene kan leses i protokollen fra møtet.

I kunngjøringen ligger følgende dokumenter vedlagt:

  • Høringsutkast - Handlingsplan for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg
  • Vedlegg: Utredning av gjenåpning av skoledrift på Berger
  • Rådmannens saksfremlegg – sak 0065/22
  • Protokoll fra behandling i hovedutvalg for oppvekst- og utdanning sak 0065/22

Hele kunngjøringen, og hvordan du kan sende inn ditt høringsforslag, finner du her.