Fra og med oktober og framover vil politiske møter foregå både i Drammen og Mjøndalen, og mange vil skje digitalt. Kommunenes digitale plattform sørger for at mange av møtene blir tatt vare på og kan ses i etterkant.

Nedre Eiker samfunnshus
BILDE: Samfunnshuset i Mjøndalen benyttes til kommunestyremøter.

Under følger en oversikt over hvor de ulike møtene vil foregå i tiden framover:

  • Kommunestyremøtene strømmes og kan følges direkte. I etterkant blir videoen gjort tilgjengelig fra kommunens nettside. Møtene finner sted i samfunnshus i Mjøndalen. Det blir ikke mulig for publikum å være fysisk tilstede.
  • Formannskapsmøter strømmes og kan følges direkte. I etterkant blir videoen gjort tilgjengelig fra kommunens nettside. Det blir ikke mulig for publikum å fysisk være tilstede i møtet som finner sted i kommunestyresalen i Drammen rådhus.
  • Hovedutvalg for tekniske tjenester strømmes og kan følges direkte. I etterkant blir videoen gjort tilgjengelig fra kommunens nettside. Det blir ikke mulig for publikum å fysisk være tilstede i møtet som finner sted i kommunestyresalen i Drammen rådhus.

Politiske møter på samfunnshuset i Mjøndalen

  • Hovedutvalget for helse, sosial og omsorg (5.11.2020)
  • Hovedutvalg for oppvekst og utdanning eller (4.11.2020)
  • Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet (4.11.2020)
  • Eldrerådet (29.10.2020)
  • Råd for personer med funksjonsnedsettelse (29.10.2020)

Disse politiske møtene avholdes på samfunnshuset i Mjøndalen. Vil du overvære møtene, så må du melde fra at du kommer innen klokken 12.00 dagen før møtet.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådets møter avholdes i kommunestyresalen i Drammen rådhus. Vil du overvære møtene så må du melde fra til e-posten under før klokken 12 dagen før møtet.

Si fra hvilket møte du vil være tilstede

Send en e-post til  Skriv navn, telefonnummer og hvilket møte de ønsker å delta på.

Her finner du de politiske møtene på nett.