Når barnehagene og AKS/ SFO gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Dette er i tråd med informasjon gitt fra regjeringen 8. april.

De kommunale barnehagene i Drammen kommune åpnet igjen 22. april.

Det vil være endel foreldre og foresatte som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer på grunn av koronasituasjonen. Disse kan søke om redusert oppholdsbetaling i barnehage og AKS/ SFO på ordinær måte.

Fakturering for barnehage

Det ble ikke sendt faktura til foresatte for april. For mars måned ble det sendt ut faktura for hele måneden, men når mai-fakturaen kommer, vil en avregningen for syv dager være trukket fra. Fakturaen for mai vil bli sendt ut første uka i mai, og betalingsfristen er 20.mai.

Når barnehagene åpner gjenopptas betaling for barnehageplassen, uavhengig av om man velger å benytte seg av plassen eller ikke.

Det vil i tiden som kommer ikke være betaling for kost i de kommunale barnehagene, da man legger opp til en ordning med medbrakt mat en tid fremover.

Hva  med de private barnehagene?

De private barnehagene kan ha noe ulik praksis, og foresatte med plass i en privat barnehage må derfor forholde seg til den enkelte barnehage og deres rutine for fakturautsendelse i denne eperioden.

Fakturering for AKS/ SFO

Foresatte skal ikke belastes for perioden AKS/SFO har holdt stengt. Det ble sendt full faktura for mars, som måtte betales. Men her vil det bli trukket fra på neste faktura. Det betyr at to uker vil bli trukket fra på mai-fakturaen. Totalt vil dette gi et fratrekk på seks uker – fra 13. mars til 24. april.

Det ble ikke fakturert for april.