9. klassinger arrangerte gjestebud

Når ungdom stiller andre unge spørsmål om hvordan de vil ha det i kommunedelen sin, får de svar. Derfor har to 9. klassinger ved Kjøsterud skole nå arrangert gjestebud. Svarene kommer godt med når politikerne ønsker seg innspill til kommuneplanens samfunnsdel.

Emily Grinde Nikolaisen og Nora Kramer Ourdahl utenfor inngangen til Kjøsterud skole
BILDE: Nora og Emily synes det er viktig at barn og unge blir hørt

Nora Kramer Ourdahl (14) og Emily Grinde Nikolaisen (14) er begge elever i 9. klasse ved Kjøsterud skole og medlemmer av  nærutvalget for kommunedel 3, Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden.

Da medlemmene av nærutvalget fikk forespørselen om å være gjestebudverter, tok de utfordringen. Gjestebud er en medvirkningsaktivitet hvor vertene inviterer gjester til å diskutere et «oppdrag» gitt av kommunen og oversender innspill i etterkant.

– Det er viktig å få frem sin stemme, for om noen år så er det jo vi som er voksne, sier Nora og Emily.

De syntes oppgaven med å intervju andre om mål og verdier for drammenssamfunnet og kommuneplanens samfunnsdel, var spennende. Og selv om de ikke helt visste hva gjestebud innebar, har de to jentene sterke meninger, og et ønske om at ungdommer skal bli hørt. 

På grunn av koronapandemien ble gjestebudvertene frarådet å invitere gjester hjem til seg, men oppfordret til å ta kontakt på andre måter. Dermed bestemte jentene seg for å snakke med medelever i skoletiden.

Innspill fra unge

Emily Grinde Nikolaisen og Nora Kramer Ourdahl ved PCen
BILDE: Jentene har samlet alle innspillene de har fått inn i et felles dokument. Alt i alt har det vært mer arbeid enn de så for seg da de først startet, men det et det verdt om det fører til noe, mener de.

Emily og Nora forteller at de først snakket med medelever ved sin egen skole. Så hjalp rektor til med å opprette kontakt med to lokale barneskoler, Åssiden og Aronsløkka, og på den måten kunne jentene også møte og samle innspill fra en gruppe barneskoleelever. Elevene som har gitt innspill er i aldersgruppen ti til femten år. I tillegg har de også snakket med en lærer og foreldrene sine.

Jentene tror det er viktig at personer på samme alder samler inn disse innspillene fra barn og ungdom. De tror det er lettere for andre elever å uttrykke sine tanker og ønsker til en på samme alder i stedet for til en voksen.

– Barn og unge har mange innspill, bare de blir spurt, understreker de.

–  Vi synes det er vanskelig å tenke hvordan de voksne tenker og da er det nok sånn når de voksne skal tenke hva ungdom tenker også. At vi kommer med meningene våre, er derfor ganske viktig, sier Nora.

De har jobbet seg systematisk gjennom et skjema med ulike spørsmål knyttet til de ulike politikkområdene samfunnsdelen skal inneholde, men merket fort at spørsmålene kanskje ikke var helt tilpasset målgruppen de skulle snakke med. I begynnelsen brukte de derfor mye tid på å forklare og forstå hva de ble spurt om. Noen av spørsmålene var litt vanskelige, derfor omformulerte de spørsmålene på eget initiativ og tilpasset dem målgruppen de snakket med. Da gikk det mye bedre.

Opptatt av inkludering og trygge og gode bomiljø

Jentene forteller at de har fått inn mange gode innspill. Mange av elevene de snakket med er spesielt opptatt av nærmiljøet sitt og hvordan det kan bli bedre.

De synes det er mye bra med å bo på Åssiden. Hvis de likevel skulle ønske seg noe, er tilbakemeldingen at det gjerne skulle vært flere trygge og gratis steder innendørs å være på fritiden. Et sted hvor voksne passer på og hvor alle har mulighet til å være med.

Det etterlyses flere billigere fritidsaktiviteter og kanskje sponsing av utstyr for de som har behov for det. De ønsker at alle skal få være med, uansett familiens økonomi og hvor de bor.

– Alle skal ha mulighet til å være med. Det skal ikke være sånn at har du ikke penger, så får du ikke vært med, understreker Emily og Nora.

Men ikke alt er bra. Det er rom for forbedringer, viste svarene jentene fikk inn.

– Spesielt den trafikale situasjonen i nærmiljøet er det flere som har innspill til. En del uttrykker utrygghet i forhold til skolevei, både på grunn av mye trafikk, mangel på sykkelveier og behov for mer belysning. Bedre og billigere busstilbud nevnes også, forteller de to.

Innspillene jentene har samlet inn inngår nå i over 145 tilbakemeldinger fra om lag 500 innbyggere som har kommet inn gjennom gjennomføringer av gjestebud. Innspill politikerne har lovet å lytte til.