Leker seg til kunnskap

Lørdag møtes 26 lag fra Drammen i innovasjonskonkurransen First Lego League. Målet for elevene er å finne bærekraftig transport av varer og tjenester - og det ved hjelp av Lego!

First Lego League er en innovasjonskonkurranse der elever skal forske på samfunnsaktuelle problemstillinger. Alt organiseres gjennom skolene og elevene jobber på lag. I år skal ungdommene finne løsninger på bærekraftig transport av varer og tjenester.

Vi har vært på besøk på Galterud skole. Der har de lagt bort timeplanen og skal jobbe med prosjektet i 14 dager. Nå er det full konsentrasjon om lego!

Men for at det skal være klart, denne konkurransen innebærer mye mer enn bare lek med Lego i skoletiden. Her får elevene en miks av alle fag mens de jobber med prosjektet. De unge får brynet seg på programmering, de lærer seg å planlegge, de skal skrive rapporter, holde foredrag og ikke minst lage en stand som skal representere dem under drammensfinalen i First Lego League konkurransen 13. november på Marienlyst skole.

To ungdommer i rose t-skirts, innendørs, med lego
BILDE: Sara Alrammahy og Rehman Ali Maqsood Anwar med prototypen på den selvkjørende postbil. De er på lag nummer 25 i konkurransen i Drammen.

På skolen jobbes det med kompetansemål, noe som settes i alle fag.  I disse prosjektene kan kompetansemålene hukes av én etter én.  

– Læreplanen er ikke bare kompetansemål, den har en overordnet del der det snakkes om at vi skal jobbe utforskende og at elevene skal få utfolde skaperglede og utforskertrang. Utforsking og eksperimentering er viktig for dybdelæring. I alle prosjekt møter man på utfordringer og det er veldig fint å se hvordan elevene tar tak i problemene og løser dem. Lærerne er lite involvert i den delen av prosjektet, vi er mer tilretteleggere. Elevene leser seg opp, tar kontakt med næringslivet, bruker hverandre. Ja, rett og slett de løser problemene, sier en stolt lagleder og lærer Lise Sandquist.

Elevene er ganske samstemte i at denne undervisningsformen liker de.

– Jeg liker prosjektjobbingen veldig godt fordi gjør noe annet enn i de vanlige fagene, og vi gjør det som klasse, sier Sara Alrammahy.

Prosjektet har vært i kontakt med Brakar og hørt hvordan teknologien bak den førerløse bussen har blitt løst.  Posten har også gitt nyttig informasjon om postleveranser. Dette har gitt inspirasjon til den programmerte førerløse postbilen.

– Jeg har ringt og fått sponsorer, sier Rehman Rehman Ali Maqsood Anwar, som også ha laget plakater til stand.

First Lego League kan være så lett eller komplisert som gruppa velger at det skal være. Robotgruppa har valgt strategi og plukket oppgaver fra et tykt First Lego League-hefte som er spekket med oppdrag. Vanskelighetsgraden gir ulike poeng. Det er gruppa selv som har bestemt hvor lista skal ligge.  

Tre ungdommer og en voksen
BILDE: Amadeus Benjamin, Sara Alrammahy og Rehman Ali Maqsood Anwar skal lage en selvkjørende postbil. Lærer og veileder Lise Sandquist følger ivrig med.

Gull for klassemiljøet

Det er elever fra 8. trinn som er med i prosjektet.

– Dette er veldig gøy. Jeg kan være med vennene mine og vi gjøre noe som jeg liker veldig godt. Jeg har drevet med lego siden jeg var liten, sier Amadeus Benjamin, som har tatt seg av programmeringen av lego-roboten.

– Dette er gull for klassemiljøet. Helt fantastisk! Det kommer så mye verdifullt ut av dette prosjektet, sier læreren.

Flere av elevene forteller at prosjektet også har gitt dem nye venner som de treffer utenfor skolen også.

Kjerneverdier og morgendagens ingeniører

First Lego League har en rekke kjerneverdier: Oppdagelse, innovasjon, inkludering, lagarbeid, og ikke minst ; de skal ha det gøy. Det skal utforskes, nye kunnskaper skal tilegnes og idéer skal klekkes ut. Deltakerne skal jobbe sammen som et lag, respektere hverandre, og ha det gøy.

Oppdragene er designet for å engasjere og inspirere barn og ungdom innen vitenskap og teknologi. De unge trenes til å bli morgendagens ingeniører, forskere og problemløsere. I løpet av arbeidsperioden vil deltagerne oppleve utforskertrang og skaperglede, sette egne ideer ut i livet, og lære seg å programmere.

Opplev First Lego League

Lørdag 13. november fra kl. 9.00 til 15.00 kan venner, familie og alle lego-interesserte se hva drammensskolene har fått til i sine prosjekter. Det er 26 lag som skal konkurrere om å bli Drammen kommunes lag i den skandinaviske finalen som skjer i Ålesund neste år.

For uten Galterud skole skal Børresen-, Gulskogen-, Kjøsterud, Åskollen-, Brandengen-, Marienlyst-, Øren- og Åssiden skole delta samt Heltberg Drammen.

Det blir en gulrot for de mest ambisiøse å kjempe om en billett til den finalen!

tre ungdommer med leker med lego
BILDE: Det blir spennende å følge Amadeus, Sara og Rehman på Marienlyst skole 13. november.