Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Hvordan kan du bruke mindre strøm på å holde boligen varm? Hvilke klima- og energitiltak er smarte for din bolig? Skal du satse på solceller eller varmepumpe nå? Hvordan etablerer du ladeløsning for elbil og hvilke støtteordninger finnes?

Sist endret:

En dame og en mann står i en stue og peker på et vindu.
GRATIS RÅD: Nå kan du få gode råd om tiltak du kan gjøre med din egen bolig for å spare strøm.

Frem til 31. desember 2023 kan boligeiere få gratis klima- og energirådgivning. Det betyr objektive råd om hvordan du kan redusere energibruken og finne klimavennlige løsninger for din husstand. Rådgivningen vil foregå på nett og via digitale befaringer. Tilbudet er gratis og uforpliktende.

Klima- og energirådgivningen er finansiert av Viken fylkeskommune og Klima Viken og gjennomføres i samarbeid med kommunene. Målsettingen er å fremme kunnskap og bevisstgjøre innbyggerne om eget energibruk.

Digitalt kveldsmøte om smarte klima- og energitiltak

Tirsdag 28. mars kl. 20.00-21.00 holdes et digitalt kveldsmøte om smarte klima- og energitiltak i boliger. Dette vil handle om isolering og oppvarming av ulike typer bygg, styring av innetemperatur og muligheter for støtte, med mer. Møtet gjennomføres på Zoom og i samarbeid med Naturvernforbundet.