Utsatt for hackerangrep

Drammen kommune har vært utsatt for et hackerangrep på en mindre del av infrastrukturen for vann og avløp.

Kommunen har kontroll på situasjonen, og alle vann- og avløpssystemer fungerer som normalt. Ingen av kommunens innbyggere er berørt av situasjonen, og ingen personopplysninger er på avveie.

Drammen kommune har ingen ytterligere kommentarer ettersom saken er under politietterforskning.