Innsamling av hageavfall

Fra mandag 25. april til fredag 6. mai er det innsamling av hageavfall. Hageavfallet blir hentet på samme dag som mat- og restavfallet i innsamlingsperioden.

Det er bare bunter med kvister og greiner, papirsekker og gjennomsiktige plastsekker, som blir tatt med som hageavfall under innsamlingen. Grunnen er at man skal kontrollere at sekkene kun inneholder hageavfall, slik at mest mulig kan komposteres og bli til ny jord.

Renovasjonsbilen til Rfd
BILDE: Det er viktig at hageavfallet legges helt ut til veien, der renovasjonsbilen kjører, senest kvelden før innsamlingsdagen. Foto: Morten Brakestad