I år er det ti år siden terrorangrepet i Oslo og på Utøya. Det kan være en vanskelig tid for mange. Dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp, kan du ta kontakt med Drammen kommunes tjenester.

Psykisk helse

22. juli er det utvidet åpningstid på telefon for mottaket for psykisk helse- og rusarbeid.

Rask psykisk helsehjelp

Tilbud om kognitiv terapi for behandling av mildere angst og depresjon. Det er tilbud om kurs og individuelle samtaler med rask oppstart.

Tilbudet er tilgjengelig helse sommeren tirsdager og torsdager klokka 09.00-12.00. Kontakter du Rask psykisk helsehjelp i disse tidsrommene, kommer du direkte i kontakt med behandler. 

Dersom du tar kontakt andre ukedager enn tirsdag og torsdag, og legger du igjen beskjed eller sender epost, blir du kontaktet innen to virkedager.

Les mer omtilbudet til Rask psykisk helsehjelp

Ungdom

Ungdommer som har spørsmål om psykisk helse og kan også ta kontakt med helsetatsjon for ungdom, og avtale time.

Telefontid hver dag hele sommeren mellom 09.00-12.00.

26.-30. juli er det stengt på helsetasjonen for ungdom.

Uteteamet

Uteteamet er en oppsøkende tjeneste for unge mellom 13 og 25 år. De driver feltarbeid og sosialt oppsøkende arbeid, og er å treffe på i Drammen sentrum og de ulike kommunedelene.

19.-23. juli

Vi er til stede:

  • Mandag: dag
  • Tirsdag dag
  • Onsdag: kveld
  • Torsdag: dag
  • Fredag: kveld

26.-30. juli

Vi er tilstede:

  • Fredag: kveld
  • Lørdag: kveld

Familieteam

Familieteam i Drammen kommune tilbyr blant annet samtaler og behandling av barn og unge som strever med engstelse, sinne, uro, tristhet, vonde tanker og liknende. Det tilbys samtaler både med barnet eller ungdommen alene, og sammen med foreldrene eller familien.

Teamet er bemannet alle uker hele sommeren. Ta kontakt kontoret nærmest deg.