Her kan hurtigtester hentes

Hurtigtester deles nå ut ved teststasjonen på Sundland, ved innbyggertorgene (Svelvik, Strømsø, Bragernes og Mjøndalen) og biblioteket på Fjell. Det deles ikke lenger ut hurtigtester på CC, Strømsø eller Åssiden videregående skole.

 

Mette Christensen Trøan ved Innbyggertorget deler ut en pose med hurtigtester
BILDE: Mette Christensen Trøan ved Innbyggertorget på Rådhuset gir ut hurtigtester.

 

Innbyggertorgene og biblioteket på Fjell

De som trenger hurtigtester kan hente dette gratis flere steder i kommunen. De som ønsker test må møte i lokalene til innbyggertorget eller biblioteket på Fjell. Utdelingen skjer i åpningstidene.

Hvem anbefales å teste seg?

I forbindelse med at regjeringen har avviklet koronatiltakene, er det gjort endringer i testingen også. Nå er dette anbefalingene knyttet til testing:

  • Det anbefales test for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer hos voksne. Testing av personer uten symptomer anbefales ikke. Barn med symptomer trenger ikke lenger å teste seg.
  • Ved positiv selvtest hjemme, bør den enkelte registrere dette i kommunens smittesporingssystem. En positiv selvtest registreres ikke på helsenorge.no, og vises ikke i koronasertifikatet.
  • En positiv selvtest bør bekreftes med test på teststasjon for personer som er ufullstendig vaksinert, dvs. mangler oppfriskningsdose. For personer som har fått oppfriskningsdose (booster) eller er grunnvaksinert og deretter har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder er det ikke nødvendig med bekreftende test.
  • De fleste vil teste positivt rundt symptomstart. I noen tilfeller kan det ta noe lengre tid fra den smittede får symptomer til selvtesten viser at en er smittet. Ved vedvarende symptomer og negativ selvtest anbefales det at en tar ny test 2-3 dager senere.