Her får du valgresultatene

De siste stemmesedlene er stemplet og valglokalene er nå stengt for årets Stortings- og sametingsvalg. I lenken under finner du resultatene fra årets valg.

Bildet viser telling i Solberghallen.
BIDLE: Nå telles alle stemmene rundt i kommunen. Resultatene oppdateres fortløpende.

valgresultater.no finner du årets valgresultater. Prognoser og foreløpige resultater vil publiseres fortløpende etter sperrefristen utløper 13. september 2021 kl. 21.00.

Her finner du nyttige tall som omhandler valget, som blant annet hvor mange stemmeberettige vi er i Norge, hvor stor fremmøteprosenten er, hvor mange blanke stemmer det er og hvor mange stemmer som må forkastes.

I 2017 var fremmøteprosent på 78,2%, det var 18 516 blanke stemmesedler og 5 179 forkastede stemmesedler.

Følg med på hva tallene viser i år.