Det er besluttet å holde Hermansenteret stengt inntil videre. Hvor lenge senteret kommer til å holde stengt kan ikke han ikke si med sikkerhet. Varighet på stengingen vil også bli vurdert i henhold til nasjonale råd.

Hermansenteret Eldresenter inngangsparti
BILDE: Hermansenteret holder stengt

Eldresenteret, som blant annet serverer middag til eldre og er et samlingspunkt i Mjøndalen, baserer i stor grad driften på hjelp fra frivillige. Mange av dem eldre.

Alle innbyggerne oppfordrer til å ha minst mulig kontakt med andre, for å bidra til å redusere spredningen av koronaviruset.

– Mange av de frivillige er oppi åra, og har nå valgt å stryke seg fra vaktlista på grunn av koronasituasjonen, forteller Daglig leder, Jan Erik Wagner. Han understreker at han har stor forståelse for dette.

Dermed er det heller ingen til å opprettholde tilbudet for øyeblikket.

– Driften ble opprettholdt til tirsdag, men nå anslår jeg at 70 % av kundegrunnlaget har forsvunnet de siste ukene, sier Jan Erik Wagner. 

Hermansenteret retter seg primært mot alders- og uførepensjonister, funksjonshemmede og personer over 60 år.