I februar kom et skip lastet med plastpellets opp i et kraftig uvær på vei fra Rotterdam til Norge. Noe av lasten forskjøv seg, og det ble slått hull på en container.

plastpellets_1500.jpg BILDE: Slik ser plastkulene ut.

Over 13 tonn plastpellets mangler fra containeren og kan ha lekket ut i sjøen. Oslofjorden fikk de første påslagene i midten av mars. Plastpelletsen har deretter spredt seg til hele Ytre Oslofjord og muligens til Drammensfjorden.

Kystverket leder nå en statlig aksjon for å rydde strender for plastpellets. Hvis du finner plastpellets i strandkanten, er det fint om du registrere funnet. Les om hvordan du registrerer funn på Kystverkets nettsider.

NB! Av hensyn til hekkende fugler ber vi om at ingen går inn i naturreservatene Grunnane i Svelvik og Linnesstranda i Lier.