9. mars var det offisiell åpning av ny hjemmetjenestebase for omsorgstjenestene Underlia og Øren, tidligere Hamborgstrøm hjemmesykepleie.

Grunnen til at én base nå er blitt til to er ønsket om å yte bedre tjenester til et stadig økende antall hjemmeboende eldre i området.

Hjemmetjenester Underlia og Øren er festklare
BILDE: Ansatte setter fram bløtkake og søt drikke for å markere åpningen av hjemmetjenester Underlia og Øren i Café Gropa på Hamborgstrøm bo- og servicesenter. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Brukeren alltid i fokus

– I november 2018 hadde vi en normal avdeling med 10 helsepersonell på jobb på dagtid fordelt på cirka 500 vedtakstimer. I løpet av noen måneder så vi at det var flere i området vårt som trengte tjenester: ikke fordi det var så mange nybygg, men fordi området har vært et tilflytterområde med “unge og friske eldre”.

Våren 2019 måtte jeg som avdelingsleder ansette 40 nye helsepersonell for å dekke opp sommeren, og 80 prosent av disse jobbet 100 prosent-stilling videre utover høsten.

Brukermengden har økt til over 1100 vedtakstimer, og de siste ukene har det vært opptil 25 helsepersonell på jobb på dagtid for å dekke behovet til brukere og pårørende. Det har hele tida vært viktig for den enkelte på jobb at brukeren er i fokus, sier Merethe Eriksen, avdelingsleder Hjemmetjenesten Øren, og legger til:  

– I august i fjor ble det besluttet at avdelingen skulle deles på grunn av størrelse, men vi måtte vente til etter kommunesammenslåingen for å få det til. De ansatte har stått i en lang og travel prosess, da deling av avdeling er vanskelig når kollegaer som har jobbet sammen skal fordeles på hver sin avdeling. De tillitsvalgte og vernetjenesten har vært med hele veien i denne prosessen.

Mandag 9. mars kom dagen – Hjemmetjenesten Øren skulle deles til hjemmetjenester Øren og Underlia. Selv om det er en liten “sorgprosess” vil vi fungere som et team med de samme gode rutinene, og samtidig fornye oss da det er flere å spille på. Hverdagen er tilbake til å være cirka 500 vedtakstimer og cirka 10 helsepersonell på dagtid på hver avdeling.

To store bløtkaker og mange fylte glass venter på rundt 100 inviterte gjester.

– Vi er litt spente på hvor mange som kommer til åpningen av hjemmetjenester Underlia og Øren, sier avdelingsleder Hjemmetjenesten Underlia, Kristin Fjeld Hagen. Hun er på plass sammen med avdelingsleder på Øren, Merethe Eriksen, og virksomhetsleder Eva Elisabeth Szüts.

Ledertrioen er klar til å klippe snora etter virksomhetsleder Szüts sin takketale til de ansatte:

– Tusen takk for den flotte jobben dere har gjort i forkant – et arbeid som har vart i cirka to år for å få til en smidig og god deling av omsorgstjenesten. Lykke til alle sammen i det videre arbeidet med å gi gode tjenester til våre brukere og pårørende.

Hjemmetjenester Underlia og Øren snorklipping
BILDE: Enhver viktig åpning bør markeres med snorklipping. Avdelingsleder Hjemmetjenesten Underlia, Kristin Fjeld Hagen holder snora sammen med avdelingsleder på Øren, Merethe Eriksen. Virksomhetsleder Eva Elisabeth Szüts er snorklipper.

Snora klippes og deles i to like deler

Sykepleier Camilla Sophie Lund og pleiemedarbeider Anne Maren Myhrvold Hagen koser seg med bløtkake.

– Dette er en spesiell dag. Ny avdeling, ny leder og ny fagkoordinator. Brukerne er jeg kjent med fra før, men nå får jeg et mindre område å dekke, sier Camilla Sophie Lund, som legger til at tidligere var de mange ansatte, noe som gjorde det verre å koordinere og ha oversikten i arbeidshverdagen.

– Gruet oss litt i forkant, da personalgruppa skulle deles, innrømmer Anne Maren Myhrvold Hagen, og ser på alle kollegaene som er samlet til feiring i kafeen, og legger til:

– Vi er positive til delingen. Da vi begynte så smått med nyordningen på torsdag ser vi at det fungerer greit.

Noe det helt sikker gjør for omsorgsarbeiderne med sin kompetanse og erfaring.

Hjemmetjenester Underlia og Øren gruppebilde av ansatte og ledelse
Bilde: Foran ses pleiemedarbeider Anne Maren Myhrvold Hagen og sykepleier Camilla Sophie Lund. Bak ses avdelingsleder Hjemmetjenesten Underlia, Kristin Fjeld Hagen, virksomhetsleder Eva Elisabeth Szüts og avdelingsleder på Øren, Merethe Eriksen.
Hjemmesykepleier ansatt forsyner seg av bløtkaka
BILDE: Etter tale og snorklipping er det tid for kakespising og kollegasamvær.