Flomtoppen er nådd

Tidligere prognoser tilsa at elva skulle stige til ca. 3,5 meter, noe som var mer enn flomvernet kommunen har satt opp ville tåle. Nå tyder alt på at flomtoppen ble nådd med 3,24 meter tirsdag morgen.

Sist endret:

Elva har steget over sine bredder og over gangveien.
TOPPEN ER NÅDD: I følge prognoser fra NVE ble flomtoppen i Drammenselva nådd 29. august.

Prognosen fra NVE bekrefter at vi trolig var ved flomtoppen tirsdag. Vannstanden vil synke gradvis i dagene fremover og trolig være rett under 2 meter i slutten av uka, med mindre det kommer ny nedbør.

Dette er status ved Mjøndalen bru fredag formiddag:

  • Vannstanden er 2,79 meter. Tirsdag kveld var vannstanden 3,12 meter. Under flommen etter Hans var elva 3,18 meter på det høyeste, mens den under vårflommen i mai/juni var 2 meter på det høyeste. Normal vannstand er ca. 1 meter.
  • Vannføringen er ca. 1 626 m3/s. Tirsdag kveld var vannføringen 1 925 m3/s. Under vårflommen var vannføringen 1324 m3/s på det meste.

Her kan du følge målingene ved Mjøndalen bru i sanntid.

Flomvarselet for Drammen kommune er på oransje nivå.

Hold avstand til elva

Så lenge vannføringen er høyere enn normalt, bes alle om å:

  • Ikke ferdes langs elva og respekter sperringene som er satt opp. Det kan skje utglidninger langs elvebredden.
  • Ikke ferdes på elva fordi strømningene i elva er store, og det kan komme store gjenstander flytende i stor fart.
  • Ikke bad i elva eller flomvann. Strømningene i elva er farlige, vannet kan være forurenset av bakterier, og det kan komme store gjenstander flytende i stor fart.

Mindre god vannkvalitet

Vannprøver tatt langs elva viser at vannkvaliteten for tiden er mindre god. Bader du i flomvannet, kan du få i deg bakterier som kan gi mage- og tarmplager, som kvalme og diaré. Bading i Drammenselva frarådes derfor til noen dager etter at vannstanden er tilbake til normalen og vi har mer informasjon om konsekvensene av flommen.