Mange plukker søppel når de likevel er ute på tur. Nå kan du gjøre det sammen med andre. Strandryddeuka er en nasjonal ryddedugnad i regi av Hold Norge Rent som i år går fra 11. – 19. september. Målet er å engasjere frivillige til å bli med og rydde naturen for søppel.

Søppelsekker, bilhjul, søppel fra naturen er samlet inn
BILDE: Dette er resultatet etter strandrydding på ett relativt lite område.

Lag din egen ryddeaksjon

Alt blir mer moro når vi gjør det sammen. 

– Mange er nok flinke til å rydde når de likevel går på tur, men i strandryddeuka trenger du ikke gjøre det alene. Nå kan du gjøre det sammen med andre, og opprette en ryddeaksjon der du inkluderer venner, barna dine, idrettslaget ditt eller et annet lag eller forening, sier miljørådgiver Christine Bjåen Sørensen.

www.ryddenorge.no eller i appen Rydde kan du opprette din egen ryddeaksjon. Da får du en egen aksjonskode, og kommunen kan hente avfallet i etterkant – om det er snakk om litt større kvanta.

Sett avfallet samlet og godt synlig langs en kjørbar vei eller parkeringsplass, og send en epost med beskrivelse hvor avfallet står, og aksjonskode til christine.rinck@drammen.kommune.no

Du kan også levere ryddeavfallet på Svelvik eller Lindum gjenvinningsstasjon. Der er det egne kontainere for ryddeavfall. Innleveringen er gratis dersom du har en aksjonskode.

Vet du om, eller kommer du over et område med avfall du ikke selv får ryddet, da kan du melde inn det forsøplede området. Kommunens folk blir klar over det, og kan følge opp saken. Du kan også melde inn enkeltgjenstander som båtvrak, hvitevarer, større deler og lignende som ligger i naturen.

Meld inn til kommunens Meld inn feil side, eller bruk appen Meld inn feil – Drammen.

Hent hansker og søppelsekker til ryddelaget ditt

Det er flere hentepunkter for ryddeutstyr i Drammen. Her utleveres hansker, søppelsekker og informasjonsmateriell:

  • Mjøndalen bibliotek
  • Drammen bibliotek
  • Knutepunkt Strømsø
  • Danvik-Fjell frivilligsentral
  • Knutepunkt Åskollen
  • Svelvik frivilligsentral

Alle monner drar

Er du med på ryddeaksjonen og utbytte har blitt litt magert. Da kan du kaste det i din vanlige husholdningssøppel.

– Alle bidrag teller, og vi er takknemlig uansett hvor mye eller lite du samler inn, avslutter miljørådgiver Christine Rinck.

Det er viktig at nasjonale smittevernråd følges.

Bli med, og ta et tak for naturen! Takk for at du rydder.