Høstens førsteklassinger møter skolen sin

I august er det 1135 elever som starter på første trinn i Drammensskolen. Disse elevene er de første som skal ta i bruk det nye læreplanverket LK20 fra dag én. Høstens førsteklassinger har vært på besøk ved skolene sine og foreldrene har unnagjort sitt første foreldremøte.

4 barn skal begynne på skolen til høsten
BILDE: Marcus, Kristian, Liona og Leander skal starte på 1. trinn fra høsten. Onsdag møtt de skolen for aller første gang. Refleksvesten er på fordi disse barna har gått fra barnehagen til skolen. Rektor Bente Hauglin Liang i bakgrunnen.

Besøke skolen sin

Alle skolestarterne har besøkt skolene sine, eller har det på planen før sommeren. Kristian, Liona, Marcus og Leander skal starte på Tangen skole i Nesbygda. Onsdag møtte de lærere, rektor og medelever. De kom gående fra Støa barnehage, som de snart skal ta farvel med.

Det var litt mingling i skolegården, før de elleve elevene stilte seg på rekke og gikk de samlet inn i skolebygget. Pulter med navneskilt sto klare i klasserommet, som er deres fra høsten. Litt tilbakeholden og sjenert er det lov å være på en dag som denne, men alle så ut til å trives i sine nye omgivelser.

Fire elevers første møte med skolen sin
BILDE: Vi fikk følge fire elever, fra de ventet i skolegården til de satt ved pultene sine.

Smittevernregler gir begrensninger for hvordan gjennomføringen av barnas og foreldrenes første møte med skolen er. På Tangen hadde de foreldremøtet på Teams, slik at de foresatte ble godt informert om hva som skjer til høsten.

– Vi har gledet oss veldig til å ta imot høstens førsteklassinger. Vi har forberedt oss godt og vet at denne dagen er noe både små og store vil huske i lang tid. Elevene har møtt medlever, kontaktlærer og ledelsen. For oss er det viktig å trygge elevene og gi dem en god opplevelse slike at de gleder seg til skolestart. Det har jo vært en veldig annerledes tid nå, og derfor er vi ekstra glade for at vi fikk gjennomført førskoledagene i år, sier rektor ved Tangen skole, Bente Hauglin Liang.

Godt organisert

På Stenseth skole har elevene skrevet brev til høstens 1. klassinger. Hyggelig både for de som skrev brevet og ikke minst for de som får en hilsen fra en erfaren elev.

Og på Hallermoen skole på Konnerud er det 64 elever som har hatt sitt første møte med skolen. Det er en møysommelig jobb å organisere besøkene, for skolestarterne befinner seg i barnehager som er spredt over hele Drammen kommune. De nye elevene har fått leke i skolegården, som er forbeholdt de aller minste. Matpakken sin har de spist på det stedet som står til disposisjon for dem til høsten. Skolebarna fikk møte avdelingsleder og rektor, og læreren skal sendte en film-hilsen til alle elevene før sommeren.

– På Hallermoen skole skal alle elever føle at de er fantastiske, at vi har tro på dem og at vi har forventninger til dem! Gjennom dette skal vi bygge gode relasjoner, trygghet og et godt læringsmiljø for skolestarterne våre, sier Ingvild Waage, rektor ved Hallermoen skole.

Ledelsen ved skolen har fått til et fysisk foreldremøte der den ene foresatte har fått møte skolen. Rektor, avdelingsledere og lærere har tatt dem imot og guidet dem gjennom tre stasjoner. Foreldrene har fått møte representanter for FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) og AKS (aktivitetsskole). Ett og annet om Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 var de også innom.

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20)

Det har skjedd mye siden siste lærerplan kom ut i 2006. Nå er det andre områder som får fokus og hvert fag får mer dybde enn tidligere. Årets 1. klassinger er det første som tar den nye læreplanverket i bruk fra starten av. Dette skoleåret har elever og lærere fått øve seg på LK20. Fra høsten trer læreplanverket i kraft for alle.

LK20 gir fagene innhold som er mer relevant for tiden vi lever i. Det er tre tverrfaglige temaer som står sentralt. Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Disse tre områdene skal berøre alle fag i grunnskolen. Økt fokus på det digitale og fornuftig bruk av ny teknologi er og blir vesentlig.

Første skoledag i august

Alle foresatte til elever som starter ved 1. trinn fra høsten vil få brev og informasjon om oppstartstidspunkt. Alle barneskolene starter 17. august og informasjon om tidspunkt for de ulike skolene vil også bli publisert på kommunenes hjemmeside.