Følg seminar for hovedutvalg for helse, sosial og omsorg 9. november kl. 17.00

Seminaret strømmes og kan følges direkte.