Transportøkonomisk institutt skal forske på hvordan unge kommer seg rundt i hverdagen. Drammen kommune er en av kommunene som er med i det viktige forskningsprosjektet. Nå trengs det ungdom til å delta i undersøkelsen.

Hanna (16) på sparkesykkel på sykkelvei mellom drammen park og elva. Hun har på sort jakke og olabukse.
BILDE: Hvordan kommer egentlig ungdom i Drammen seg rundt? Det vil Transportøkonomisk institutt finne ut av.

Er du mellom 13- 22 år, eller har en ungdom i familien eller en du kjenner i denne alderen, svar på spørreundersøkelsen og vær med i trekningen av fine premier.
Spørreundersøkelsen foregår denne høsten, og det er en webundersøkelse som kan besvares på mobil eller PC/mac.

  • For de mellom 13 og 15 år må vi ha samtykke fra foreldre. Denne lenken er rettet mot foreldre som har barn i denne aldersgruppen: UngSpark 13-15
  • Ungdom mellom 16 og 22 år kan samtykke selv. Denne lenken er rettet mot ungdom i mellom 16- 22 år: UngSpark 16-22

I undersøkelsen vil det også gjøres reiseregistreringer gjennom en app. Ungdom som er med på spørreundersøkelsen vil bli invitert til å bruke appen Fotefar over en to-ukers periode, høsten 2021. Appen registrerer all reiseaktivitet (gange, elsparkesykkel, sykling, kjøring osv.) i løpet av døgnet gjennom sensorteknologien som finnes i smarttelefonen.

Vet lite fra før

- Vi ønsker å finne ut hvordan ungdom i regionen tar seg rundt i dagliglivet. Vi vet lite om dette fra før, og er spesielt opptatt av bruken av elsparkesykler og hvilken effekt det har på bruken av andre transportmidler, sier forskningsleder Aslak Fyhri i Transportøkonomisk institutt.

Fra et folkehelseperspektiv er det viktig å vite noe om hva slags aktiv mobilitet som blir erstattet når ungdom bruker elsparkesykkel. Går og sykler man mindre? Hva med andre type reiser, slik som kjøring i forbindelse med fritidsaktiviteter, eller bruk av kollektivtransport? Fra et trafikksikkerhetsperspektiv er det viktig å få kunnskap om hvordan ungdom vurderer risiko og omfanget av risikoatferd.

Forskning viser at ungdom beveger seg for lite. En viktig kilde til fysisk aktivitet er de små turene man tar hver dag, ved å gå og sykle. Samtidig har ungdom et stort behov for å komme seg rundt til ulike arenaer, og helst vil de gjøre dette uten å måtte være avhengige av voksne.

- Det å legge til rette for at dette kan skje på en sunn og bærekraftig måte, vil derfor kunne bidra til at de får den friheten de ønsker seg, sier Fyhri og forklarer at resultatene av undersøkelsen skal brukes til å ta beslutninger om hvor og hvordan man skal planlegge nye gang og sykkelveier, hvor man skal tillate bruk av elsparkesykler og så videre.

To jenter på sykkelveien nedenfor Drammen park. En gående med sykkel og en på el-sparkesykkel
BILDE: Ung Spark-undersøkelsen trenger ungdom til å delta i forskningsprosjekt.

Kan brukes i videre planlegging

- Vi er svært glade for at Drammen kommune er blant kommunene Transportøkonomisk institutt forsker på i dette prosjektet, sier Gert Myhren i kommunens virksomhet for samferdsel, vei og park.

- Undersøkelsen vil gi oss kunnskap om ungdoms mobilitetsbruk, og den kan vi bruke når vi skal finne ut hvordan vi best kan legge til rette for mobilitet for unge.