Lagene som har fått tildelt treningstid i kommunens idretthaller kan begynne treningen igjen fra 18. mai.

Selv om hallene ivaretas må de til enhver tid gjeldende smittevernsregler følges.

Ifølge retningslinjene er det blant annet ikke anledning til å bruke garderober. Alle lag må selv vaske toaletter, dørhåndtak og andre flater som er berørt etter hver trening, og låse hallen under trening slik at ikke publikum kommer inn.

20-1-regelen

  • Husk 20-1-regelen: 20 personer - 1 meter avstand

I tillegg til retningslinjene for bruk av idrettshallene i Drammen kommune, har idretten selv utviklet retningslinjer for de enkelte idrettene.

Trening i gymsaler

Lag som ikke har plass i idretthallene og som ønsker å trene i gymsaler ved skolene, ta direkte kontakt med skolen om gymsalen er åpen for trening på kveldstid.

Mange skoler må benytte gymsaler til undervisning, og stenger derfor disse for treninger.

Begrensninger i Drammenshallen

Gymsalen og bane A i Drammenshallen er ikke tilgjengelig for trening i denne perioden fordi arealet benyttes som beredskapslager for kommunens smittevernutstyr.

Lag som har trening her, og som ønsker å trene de siste ukene før sommerferien ber vi ta kontakt med Drammen kommune, så skal vi forsøke å finne erstatningslokaler. Send e-post til .

Stenger for sommeren 18. juni

Drammen kommune stenger for øvrig sine haller og gymsaler torsdag 18. juni for sommerferien.