Vannstanden i Drammenselva er på vei ned. Det er ikke ventet at snøsmeltingen i fjellet vil skape utfordringer i nedre deler av Drammensvassdraget.

NVE varslet tidligere i vår fare for skadeflom i mange vassdrag i Norge, inkludert Drammenselva. Kommunen har derfor i mange uker fulgt situasjonen tett og gjort organisasjonen klar til å håndtere en eventuell skadeflom.

Vassdragsregulantene har i dag informert kommunen om at faren for vårflom i Drammenselva, er over for i år. Vannføringen er godt innenfor det som defineres som «grønt nivå». Kommer det mye nedbør i tillegg til snøsmeltingen, kan elva stige noe igjen. Foreløpig er det lite nedbør i værprognosene.

Her kan du følge vannstanden i elva

Vannstanden ved Mjøndalen bru

BILDE: Slik så det ut ved Mjøndalen bru fredag morgen. Vannstanden har sunket nesten en halv meter siden flomtoppen tirsdag 9. juni.