I forbindelse med utbruddet av koronaviruset gjør kommunen det man kan for å begrense smittespredningen, samtidig som kommunen planlegger for en mulig stor spredning av smitte i samfunnet. Derfor etableres det nå isolasjonsavdelinger på sykehjem.

– Vi må være forberedt på at mange kan bli syke og får behov for behandling. Derfor jobber kommunen med en rekke tiltak som kan settes inn dersom det blir nødvendig for å ta best mulig vare på alle dem som blir syke av koronaviruset.

Det forteller kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjon, Trine Aas.

Kommunen jobber med tiltak som skal:

  • hindre smittespredning
  • beskytte innbyggere i risikogrupper
  • sørge for ivaretakelse av nødvendig helsehjelp for alle som har behov for heldøgns omsorg og pleie gjennom pandemien.

Planlegger inntil fire isolasjonsavdelinger som vil være fysisk helt adskilt fra andre avdelinger

Drammen kommune skal til enhver tid kunne ta imot pasienter som har behov for heldøgns pleie og omsorg, fra sykehus, legevakt eller fra eget hjem. Noen av disse pasientene kan ha mistanke om eller fått påvist koronasmitte. For å unngå å legge disse pasientene inn i ordinære sykehjemsavdelinger, har kommunen, hvis det blir behov for det, planlagt å opprette inntil fire isolasjonsavdelinger. Disse avdelingene vil bli fysisk helt adskilt fra andre avdelinger ved sykehjemmene.

Drammen kommune har nå åpnet en slik avdeling ved Strømsø bo- og servicesenter, med plass til sju pasienter. Det er også planlagt og tilrettelagt for en avdeling i Svelvik sykehjem med plass til ni pasienter, som vil kunne åpnes hvis behovet oppstår.

En trygg løsning for beboerne og de ansatte 

Kommunehelsetjenesten er vant til å håndtere smitte, som for eksempel norovirus, antibiotika resistente bakterier og influensa. Når det oppstår smitte ved et sykehjem, er det vanlig å isolere pasienten på enkeltrom for å hindre smittespredning.

– I den situasjonen vi er i nå, er behovet større, og det er nødvendig å se på avdelinger fremfor enkeltrom. Dette fordi isolering på enkeltrom inne i ordinære sykehjemsavdelinger ikke vil gi god nok sikkerhet når antall smittede øker. Derfor planlegges isolasjon av hele avdelinger. Det er satt inn store ressurser i dette arbeidet, og det vektlegges god opplæring og sikring av rutiner og bruk av smittevernutstyr. Det er også eget personale som jobber i disse avdelingene, og alle rutiner er svært nøye utarbeidet og kvalitetssikret av smittevernkontoret i Drammen kommune. Etableringen av isolasjonsavdelingene er derfor en trygg løsning både for beboerne ved disse avdelingene, øvrige beboere ved sykehjemmene og de ansatte som jobber der, forteller Trine Aas.

– Vi forstår at det kan oppstå usikkerhet hos pårørende knyttet til opprettelsen av disse avdelingene. Men med de utfordringene vi står overfor nå, er dette nødvendige tiltak for å sikre personer som trenger det, best mulig pleie og omsorg. De lokalene som nå er valgt ut til dette formålet, er valgt fordi de egner seg best, og gjør det mulig for kommunen å gjøre dette på en trygg måte, fortsetter Aas.

Kommunalsjefen og resten av Drammen kommune setter stor pris på all støtte fra innbyggere og frivillige som melder seg til å hjelpe i en svært krevende tid.

– Vi vil fortsette å arbeide for å ivareta alle som har behov for bistand fra Drammen kommune, på best mulig måte, avslutter hun.